Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utlysning – stipendium för utbildning på grundnivå att söka senast 21 maj

Ämnesområdet kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, utlyser härmed ett stipendium på grundnivå inom projektet: "Utvärdering av behandlingsmönster och respons för patienter med KRAS muterad lungcancer"

Preliminär utbildningsplan 

Syftet med stipendiet är att undersöka hur behandlingsrespons korrelerar med p53, stk11 och PDL1 status för patienter med lungcancer. 

Behörig ska ha förkunskaper molekylärbiologi, biokemi, fysiologi eller en närstående disciplin. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, intresse och motivation för ämnesområdet. 

Stipendiebelopp 

Stipendiet är på 10 000 SEK/månad och under en period av 3-4 månader. 

Ansökan 

Ansökningarna skall vara inkomna senast 21 maj, 2021 och görs via blanketten ”Ansökan om stipendium”. Intyg om gymnasieexamen bifogas ansökan. Ansökan och CV mailas till Dr Ella Äng Eklund. 

Information angående stipendiet kan lämnas av Dr Ella Äng Eklund, ella.ang@gu.se, Göteborgs universitet.