Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utbytesstudier i Tanzania genom Linnaeus-Palme stipendium!

Publicerad

genrebilder från TanzaniaInstitutionen för språk och litteraturer (SPL) driver ett utbytesprojekt tillsammans med Institutionen för språk och lingvistik vid Universitetet i Dar es Salaam (UDSM), Tanzania.
Under 2017 finns det möjligheter till ett studentutbyte, på grund av detta projekt, som finansieras genom ett stipendium.

Du som kan söka detta stipendium är student som ska skriva uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå och inför uppsatsen vill läsa kurser eller göra fältstudier i Tanzania. Stipendiet är tänkt att täcka kostnader för flygresa, boende och levnadsomkostnader på plats.

Detta är en möjlighet för studenter, inte enbart inom Afrikanska språk, utan även för studenter inom Interkulturell kommunikation, ”Global English” eller Globala studier.

För att ansöka om denna möjlighet – skicka in följande dokument skrivna på engelska:

  • Ett personligt brev (1 sida) där du motiverar varför du vill åka och på vilket sätt utbytet bidrar till uppsatsen som du ska skriva.
  • En projektskiss (1-2 sidor) för uppsatsen. Projektskissen ska innefatta en titel, en redovisning av uppsatsens mål, samt en kortfattad plan för genomförandet.
  • Ett utdrag över studieresultat (som du kan skriva ut på Ladok på Webben)

Du skickar din ansökan till samordnare Mette Tjell: mette.tjell@sprak.gu.se

Sista ansökningsdag är den 2 oktober 2016

Läs mer om stipendiet: http://sprak.gu.se/utbildning/utomlands/en-termin-i-tanzania