Länkstig

Utbildningsvetenskapliga forskningsfronten visade upp sig på Göteborgs universitet

Publicerad

I början av december var Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet värd för Resultatdialog 2019, Vetenskapsrådets årliga konferens inom utbildningsvetenskap.
– En möjlighet till utbyte och möten mellan forskare, säger professor Karin Rönnerman, som koordinerade konferensen på Pedagogen.

Bild från en konferenssal.

Vid konferensen presenterades 28 av Vetenskapsrådet finansierade och nyss slutrapporterade forskningsprojekt på lika många seminarier fördelat på tre pass. Projekten har haft 120 inblandade forskare från ett tjugotal av landets lärosäten.

– Resultatdialogen är ett av flera viktiga sätt för Vetenskapsrådet att kommunicera ut resultaten, sade Jörgen Tholin, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, inledningsvis.

I första hand inomvetenskaplig

Konferensen kan beskrivas som en i första hand inomvetenskaplig konferens. Målgruppen var främst andra forskare, doktorander och lärarutbildare - vid såväl Göteborgs universitet som vid övriga lärosäten – och vid konferensen på Pedagogen fanns cirka 250 av dem på plats.
– Många spännande och viktiga projekt inom utbildningsvetenskap, vars resultat nu presenterades, säger Karin Rönnerman.

Professor Diane Mayer, University of Oxford, höll en mycket uppskattad keynote på temat Retention and success in early career teaching. A situated perspective on learning teaching and doing teaching.

– Ett ämne som kom rätt i tiden och där professor Mayer presenterade en omfattande studie om kopplingen mellan lärarutbildningens betydelse för arbetet som lärare i skolan, säger Karin Rönnerman.

Riktar om basanslaget

Prorektor Mattias Goksör underströk i sitt anförande Göteborgs universitets vilja att ta sitt ansvar för den svenska skolan. Han passade på att uttala sitt gillande över den senaste nyss av Skolverket publicerade PISA-undersökningen som visar hur svenska elever presterar bättre i såväl matematik som i läsförståelse och naturvetenskap.

– Vid Göteborgs universitet riktar vi nu om basanslaget till forskning och forskarutbildning där den utbildningsvetenskapliga forskningen får 50 procent av det nya påslaget. Vi vill med det stärka sambandet mellan utbildningen och forskningen inom området plus stärka kvaliteten på båda, sade han.

Alli Klapp, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, talar på ett fullsatt seminarium på tema Bedömning.