Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utbildning ingen garanti mot korruption

Publicerad

Högre utbildning har ingen större effekt på social tillit i samhällen med korrupta offentliga institutioner. Snarare blir högutbildade individer bättre på att genomskåda strukturer. Vad värre är: kan man inte lita på offentliga tjänstemän är risken stor att man heller inte litar på andra människor.

Högutbildade personer anses generellt kunna fatta bättre beslut än andra, vara bättre rustade att hantera komplex information och vara mer toleranta mot människor med olika bakgrunder. I många länder leder det här till en hög grad av social tillit, något som påverkar många aspekter av ett lands socioekonomiska utveckling, såsom ekonomisk tillväxt, ett större engagemang från det civila samhället, lägre inkomstskillnader och ett mer levande företagsklimat.

Variationen mellan olika länder är dock stor.

– Vi har studerat om det verkligen är så att mer utbildning faktiskt kan leda till att den sociala tilliten ökar i ett samhälle som styrs av institutioner med hög korruption och som präglas av favorisering, säger Nicholas Charron och fortsätter.

– Det vi har funnit är att sambandet varierar beroende på graden av institutionell kvalitet, vilket egentligen är graden av korruption i offentliga institutioner.

Nicholas Charron är docent i statsvetenskap och har tillsammans med professor Bo Rothstein vid Quality of Government-institutet (QoG) analyserat helt ny QoG-data baserad på enkäter med 85 000 individer i 24 europeiska länder. Studien visar att högutbildade personer i länder med hög kvalitet offentliga institutioner litar på varandra i stor utsträckning medan effekten är den rakt motsatta i korrupta länder.

– Om du som medborgare i ett land inte behandlas korrekt av offentliga tjänstemän som till exempel poliser, lärare, läkare och så vidare så tappar du förtroendet för dessa. I det här sammanhanget är högutbildade människor smarta nog att se igenom systemet, de ser dessa faktorer som indikatorer för ”hur spelet spelas i ett samhälle” och agerar därefter. Det bidrar till en ond spiral när det gäller social tillit, avslutar Nicholas Charron.

 

Läs studien
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Educational Development 2016: Charron, N., & Rothstein, B. (2016). Does education lead to higher generalized trust? The importance of quality of government.

Fakta QoG-institutet
QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om orsaken till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet, läs mer på http://qog.pol.gu.se/