Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unik utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket

Publicerad

Med finansiering från Kulturrådet och metodologiskt stöd av Förvaltningshögskolan har Bohusläns museum under våren 2014 genomfört en utvärdering av sin verksamhet med och om resandefolket. Det är ett unikt projekt, då utvärderingar av kulturverksamheter är relativt ovanliga.

Josefine presenterar resultaten från utvärderingen vid ett seminarium Utvärderingen har gjorts av Josefine Hjort, masterstudent vid Förvaltningshögskolan och projektet har letts av Kristina Lindholm arkeolog vid Bohusläns museum, Västra Götalandsregionen. Josefine tog under våren 2014 studieuppehåll och anställdes som utvärderare inom projektet.

Metodstöd inom projektet KOLV

Samarbetet kring utvärderingen startade när Bohusläns museum fick kontakt med forskaren Lena Lindgren vid Förvaltningshögskolan. Inom ramen för projektet KOLV (Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige) erbjuder Lena metodstöd i utvärderingar till KOLV:s samverkansparter som är Västra Götalandsregionen och 11 av Göteborgsregionens kommuner.

- Vi behövde en specialkompetens och ville knyta vår utvärdering till aktuell forskning. Det blev möjligt i och med det stöd vi fick i vår samverkan med Förvaltningshögskolan, berättar Kristina Lindholm från Bohusläns museum.

Tre samarbetsprojekt har utvärderats

Bohusläns museum har sedan 2004 arbetat med tre samarbetsprojekt tillsammans med resandeföreningar och representanter för resandefolket i Bohuslän. Utvärderingen av verksamheten har fokuserat på att analysera berörda aktörers delaktighet och inflytande samt vilken betydelse det haft i de projekt som genomförts. I planeringen av utvärderingen deltog även Kulturgruppen för resandefolket, Forum för levande historia och Riksutställningar.

- De tre projekten som jag utvärderat har bestått av arkeologiska utgrävningar, inventering och dokumentation av platser med anknytning till resandefolket samt Sveriges första permanenta utställning om resandefolket, berättar Josefine Hjort.

Utvärderingen visar bland annat att idéer och planer bör kännetecknas av att projektets syfte är relevant och känns meningsfullt för alla deltagande parter, att det finns utrymme för långsiktigt (sam)arbete samt att resultatet är en synbar produkt som kan visas upp och ge ett permanent avtryck är mycket önskvärt.

Mer information
Rapporten som utvärderingen resulterat i kommer att publiceras under hösten 2014.
 

Vilka är resandefolket?
Resandefolket (de resande) erkändes år 2000 inom gruppen romer som nationell minoritet i Sverige. De som idag benämns resande anses vara ättlingar till de första romer som kom till Sverige på 1500-talet och vars ursprung är Indien.
Läs mer om resandefolket här