Bild
Hand håller i en penna, skriver på ett papper
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Unik ny utbildning stärker ämnet slöjd

Utbildning av slöjdlärare har historiskt sett mer stöttat sig mot beprövad erfarenhet än mot vetenskaplig grund. HDK-Valand startar därför till hösten ett kurspaket som ger en unik magisterexamen i slöjdpedagogik.
– En magisterutbildning i slöjdpedagogik är ett viktigt steg för att stärka slöjdämnet och slöjdlärarprofessionen, säger Emma Gyllerfelt, universitetsadjunkt.

Idag erbjuder inget svenskt universitet magisterutbildning i slöjdpedagogik. Slöjdlärare som vill ha en magisterexamen har därför fått hitta andra vägar, till exempel genom att istället ta en magister i pedagogik eller didaktik. Utbudet av magister-, master- och forskarutbildning inom det slöjdpedagogiska fältet har länge varit en bristvara. Emma Gyllerfelt säger:
Med det här kurspaketet gör vi det möjligt för slöjdlärare att ta en unik magisterexamen i slöjdpedagogik.

Öka vetenskaplig grund inom ämnet

Inom slöjdämnet är det vanligt att mestadels utgå från beprövad erfarenhet och den vetenskapliga grunden saknas allt som oftast. Den nya utbildningen vänder sig därför till slöjdlärare som vill utveckla och öka sin kunskap om undervisning, och de kommer att få en vetenskaplig kompetens att luta sig mot i sin framtida undervisning.

Dels kommer de att få lära sig om det rent innehållsmässiga inom forskningsfältet slöjd, dels om forskningsmetodik och relevanta teoretiska perspektiv inom fältet. I utbildningen ingår till exempel en kurs som behandlar metod, analys och vetenskapligt skrivande.

Förutom att ämnet slöjd kommer att stärkas av att fler slöjdlärare erbjuds att läsa sig till en magisterexamen, skapar det även möjlighet att i framtiden forska.
Kurspaketet vänder sig även till slöjdlärare som på sikt vill söka sig till forskarutbildning, säger Emma Gyllerfelt. En annan tänkbar slöjdlärare som kurspaketet vänder sig till är slöjdlärare som har en förstelärartjänst.

Text: Åsa Bini

Fakta Kurspaket för magisterexamen i slöjdpedagogik, 60 hp

Startar hösten 2022.

Vem kan ansöka?

  • Yrkesverksam slöjdlärare.
  • Förtur förstelärare.