Bild
Länkstig

Kurspaket för magisterexamen i slöjdpedagogik

Kurspaket
SLMAX
Avancerad nivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15053
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kurspaketet

Kurspaketet vänder sig till dig som är yrkesverksam slöjdlärare och vill utveckla din undervisning med utgångspunkt i den egna yrkespraktiken i kombination med ett ökat vetenskapligt kunnande, kanske med sikte på egen framtida forskning och/eller förstelärartjänst.

Om utbildningen

Kurspaketet innehåller fyra kurser om 15hp som läses under sammanlagt två års tid. I den avslutande kursen skriver du under handledning ett självständigt arbete på avancerad nivå som leder fram till en magisterexamen. Kurspaketet innehåller kurser som rör slöjdforskning, metod, teori och analys.

Kurspaketet startar hösten 2022. Du deltar på fyra obligatoriska träffar  på campus HDK-Valand per termin.

Kursplaner (pdf)

Kurspaketet består av fyra kurser om totalt sju delkurser.

Examensbeskrivning

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom slöjdpedagogik, samt fullgjort självständigt arbete om minst 15 hp inom eller utanför lärarexamen. Därtill krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Urvalet grundas på högskolepoäng (max 285 hp) alternativt anställningstid som slöjdlärare i grundskolan. Förtur ges till sökande med pågående anställning som förstelärare. Anställning som slöjdlärare i grundskolan ska styrkas med intyg från arbetsgivare där anställningstid framgår. Du laddar upp ditt intyg på antagning.se. Där hittar du även mer information om hur ett arbetsintyg ska vara utformat.