Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker hur lärare använder sociala medier

Publicerad

Hallå Annika Lantz-Andersson och Mona Lundin, båda vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som för Skolverkets räkning gjort en populärvetenskaplig forskningsbevakning om sociala medier som en arena för lärares fortbildning.

Vad menar ni är anledningen till att så många svenska lärare är med i professionella grupper på sociala medier?
– Lärare har länge påpekat att de inte fått tillräckligt med fortbildning och att de insatser som görs upplevs ibland som mindre relevant för deras arbete. De möjligheter som sociala mediediskussioner erbjuder svarar därför mot ett reellt behov.

Vilka sociala medier pratar vi om? Och vilka olika funktioner har de för lärare idag?
– Facebook är den stora arenan för svenska lärare där det finns tusentals olika grupper som oftast har en ämnesbas, åldersindelning eller tematisk grund men det finns också grupper som har ett mer generellt intresse. Även Twitter och olika bloggar används.

– Lärare deltar i dessa grupper för att hålla sig uppdaterade inom sina ämnesområden, metoder, lektionsuppslag, nya regelverk, nya applikationer etcetera. Deltagandet hjälper dem således att få tillgång till nya applikationer länkar och idéer men får också stöd för att göra relevanta val. Sist men inte minst så deltar lärare för att få kollegialt stöd i pedagogiska och didaktiska frågor och i sin roll som lärare. Det skapar en arena där mer erfarna lärare stöttar mindre erfarna lärares yrkesutveckling.

Ni anger att delning av applikationer, länkar och idéer enligt forskningen är den huvudsakliga aktiviteten för hur lärare deltar i sociala medier. Men medan en del forskare anser att det handlar om ytlig delningspraxis anser andra att det är en värdefull aspekt av lärararbetet. Hur kan ni kommentera det?
– Som forskningsbevakningen visar karakteriseras lärares deltagande av en delningspraxis, vilket inte förvånande eftersom delning ofta beskrivs som grunden för deltagande i sociala medier i allmänhet. Genom att problematisera denna delningspraxis visar våra studier att lärares delning av länkar och applikationer ofta sammanflätas med support och delning av immateriella saker som pedagogiska idéer, undervisningsexempel och reflektioner. Sålunda blir delningspraxisen en blandning av tips och mer fördjupade diskussioner. Vi har sett att lärares deltagande i den här typen av professionella grupper innebär möjligheter att på frivillig basis hålla sig uppdaterad och byta erfarenheter och diskutera sitt arbete i ett sammanhang som kan stimulera till kritiska reflektioner kring deras dagliga arbete.

Läs forskningsöversikten (Skolverkets webb)

Mer information:
Docent Annika Lantz Andersson, e-post: annika.lantz-andersson@ped.gu.se, tel: 0766-182275
Universitetslektor Mona Lundin, e-post: mona.lundin@ped.gu.se, tel: 0766-182402