Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker hur elitidrotten kan förenas med hållbarhetstanken

Publicerad

I en specialutgåva av vetenskapliga tidskriften Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspective behandlar ett flertal forskare från Göteborgs universitet ett tema där elitidrott och kravet på hållbarhet kopplas samman.

En av artiklarna pekar på hur lukrativa kontrakt, sponsoravtal och möjligheter till kändisstatus kan vägas mot de stora riskerna att misslyckas. Trycket på elitidrottarna är stort att göra det mesta av den atletiska "investeringen", men frestelsen och risken att äventyra den framtida hälsan är stor genom att kroppar utnyttjas för kortsiktig vinning exempelvis genom fusk.

Social hållbarhet

I en annan artikel analyseras erfarenheter och strategier för en framgångsrik coach på elitnivå. Bengt Johansson, framgångsrik coach för det svenska handbollslandslaget, studeras i en fallstudie som undersöker social hållbarhet på elitnivå. Studien visar hur konkurrenskraft, engagemang och hårt arbete kan samexistera med medkänsla, empati, delaktighet och omtanke.

Kortsiktig viktminskning

Förekomsten av drastiska kortsiktiga viktminskningar inom viktklassidrotter är ett stort problem. En artikel diskuterar hur en hållbar lösning på problemet skulle kunna se ut. Metoden snabb viktminskning genom kraftig minskning av mat -och vätskeintag samt uttorkning inför tävlingar är utbredd. Forskningen har visat negativa effekter på fysiologi, psykologi och resultat som ett resultat av den nämnda metoden. Idrottens styrande organ och medicinska organisationer har betonat vikten av att komma till rätta med detta inom flera kampsporter.

Sällsynt sammankoppling

Flertalet av de medverkande forskarna som medverkar i specialutgåvan finns vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Redaktörer för utgåvan har varit Natalie och Dean Barker vid institutionen, båda docenter i idrottsvetenskap.

– Att koppla samman elitidrott och kravet på hållbarhet är mycket sällsynt i vetenskapliga sammanhang. Hållbarhet är ju inskrivet som ett övergripande mål i Göteborgs universitets vision. För många av forskarna vid institutionen kändes detta som en spännande, gemensam och fruktbar utgångspunkt att utgå ifrån, säger Natalie Barker.

Läs specialutgåvan av Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspective