Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker exitprocesser bland unga nynazister

Publicerad

Fyra frågor till Thomas Johansson, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som får 3,8 mnkr från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för projektet "Att rekryteras, att tillhöra och att lämna – Exitprocesser bland unga nynazister".

Vad är det ni ska undersöka?
– Syftet är att bidra med ny forskning om rekrytering till nynazistiska rörelser i Sverige, med speciell tonvikt på exitprocesser.

Hur ska ni gå tillväga, och hur länge löper studien?
– Detta är ett treårigt projekt. Vi kommer att intervjua unga vuxna som lämnat en nynazistisk rörelse, samt även kontakta och intervjua personer som varit viktiga för deras exitprocesser.

Varför är detta angeläget att undersöka?
– Det behövs idag mer kunskaper om individers vägar in och ut ur denna typ av högerextrema rörelser och även om professionellas möjligheter att utveckla preventiva insatser.

Vad kan er studie bidra till, hoppas ni?
– Nya kunskaper om vad som bidrar till att attrahera unga människor till nynazistiska rörelser, samt vilka faktorer som bidrar till att de lämnar dessa rörelser.

Medlen har sökts och förvaltas hos Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och forskningen kommer bedrivas i samverkan med IPKL. Thomas Johansson och Christer Mattsson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet, är de verksamma i projektet.