Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två nya hedersdoktorer vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har utsett 2015 års hedersdoktorer. Professor Milbrey Wallin McLaughlin, Stanford University, USA, och professor Kathy Sylva, University of Oxford, England, har båda gjort betydande insatser för fakulteten.

Milbrey Wallin McLaughlin är en ledande forskare inom området utbildning och utbildningspolitik. Hon leder ett antal stora forskningsprogram som arbetar med utbildningsreformer, utvärdering och innovation, lärares lärande, ungdomar och ungdomsorganisationer, samt studier i språk och socialisering.

– Milbrey Wallin McLaughlin har gjort stora vetenskapliga insatser inom vårt utbildningsområde och haft ett flitigt samarbete inom vår forskning och i våra forskningsmiljöer vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, säger Sverker Lindblad, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Professor McLaughlin har sedan 2008 varit involverad i forskningssamarbete, undervisning och handledning vid fakulteten. Hennes publikationer har använts i masters- och forskarutbildningskurser, exempelvis i läroplansteori och i professionalism och professionalisering. McLaughlin har varit en återkommande besökare i Göteborg sedan 2008. Hon utsågs till gästforskare vid Göteborgs universitet och har som sådan besökt fakulteten i längre perioder 2011 - 2012. Hon har skrivit mer än 30 böcker och monografier och mer än 80 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

– Det är en mycket erkänd forskare inom ett område som är av hög relevans för Utbildningsvetenskapliga fakulteten och en ledande forskare och som samarbetar med våra forskare och forskarstuderande, säger Sverker Lindblad.

Kathy Sylva är en av Europas främsta forskare inom pedagogisk psykologi där hon bidragit med mycket ny och fördjupad kunskap av relevans för det barn- och förskolepedagogiska forskningsfältet.

– Vår samverkan med Kathy Sylva i den barnpedagogiska forskningsgruppen vid fakulteten introducerades av professor Gunni Kärrby redan i början av 1980-talet, då hon inbjöd Sylva till att medverka i forskarutbildningskurser och senare forskningsprojekt. Flera generationer av våra doktorander har mött henne i olika sammanhang, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Under snart 20 år tillbaka har flera medlemmar inom den barnpedagogiska forskargruppen vid fakulteten haft ett utvecklat samarbete med Kathy Sylva, dels under hennes gärning vid Warwick University, London University, dels under de senaste tio åren vid University of Oxford, där hon verkar som Professional Fellow. Professor Sylva har bland annat varit ledare för ett av Englands största forskningsprojekt Effective Provision in Preschool Education (EPPE), en longitudinell studie med fokus på barns lärande i olika förskolemiljöer. Det är en av Europas mest omtalade studier, då den visar att barn inte bara lär sig i förskolan, utan de lär sig att lära, vilket bidrar till fördelar senare i skolan.

– Kathy Sylva är en internationellt erkänd forskare och vi är stolta över att ha henne som vår samarbetspartner, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

Formellt utses hedersdoktorer på universitetets promotionshögtid den 16 oktober 2015.