Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar händer som sorterar vårlök
Sortering av vårlök på Prins Eugens Waldemarsudde.
Foto: Katarina Ottosson
Länkstig

Två nya gästhantverkare till Hantverkslaboratoriet

Publicerad

Två nya gästhantverkare har utsetts vid Hantverkslaboratoriet. Trädgårdsmästare Katarina Ottosson kommer att arbeta med projektet Från bänkgård till slott - produktion av vårlöksblommor på Prins Eugens Waldemarsudde. Kulturmålare Ludvig Tigerhielm har antagits med projektet Pigmentering av tjära – hur olika jordpigment fungerar tillsammans i en tjärblandning. Båda projekten bedöms få stor nytta inom kulturmiljövården.

Längre tillbaka producerades snittblommor vid de flesta handelsträdgårdar. Det är en kunskap som håller på att försvinna. En av få trädgårdar där hantverket fortfarande utövas är Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Katarina Ottosson kommer att följa chefsträdgårdsmästare Marina Rydberg och hennes medarbetare i arbetet med att driva upp snittblommor från lökar. Projektet fokuserar dels varje arbetsmoment i uppdrivningen, dels den bakomliggande kunskap och erfarenhet som styr trädgårdsmästarens arbete. Det handlar sammantaget om ett historiskt men också hållbart sätt att producera snittblommor.

Katarina Ottosson är trädgårdsmästare och egen företagare., bosatt i Bromma. Hon har tidigare praktiserat och skrivit sitt examensarbete på Gunnebo slott och trädgårdar, Mölndal. Nu arbetar hon till viss del på Waldemarsudde och Millesgården.

Pigmenterad tjära

Ludvig Tigerhielm ska i sitt projekt utarbeta ett antal olika recept på tjärblandningar med innehåll av traditionella jordpigment. Han kommer att utgå från ett antal olika kulörer och utveckla kunskap om vilka pigment och proportioner som behövs för att få fram önskad kulör. Det handlar om att hitta blandningar som dels fungerar bra tillsammans, dels håller över tid. En viktig samarbetspartner blir Milis Ivarsson, Av Jord, som tidigare undersökt egenskaper och funktion hos jordpigment i äggoljetempera. Ludvig Tigerhielm planerar också att göra en del laborationer tillsammans med kulturmålare Arja Källbom, Station Ormaryd.

Ludvig Tigerhielm är verksam som kulturmålare med eget företag i sörmländska Stallarholmen. Gästhantverkarprojektet ska resultera i en rapport med tillhörande receptsamling.

Tre månader

Gästhantverkartjänsterna omfattar vardera tre månader under 2021. Beroende på vad som passar respektive gästhantverkare och projektets art kan tiden fördelas över året. Gästhantverkarna utses av Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd. Antalet ansökningar inför 2021 uppgick till 13 stycken, varav 9 bedömdes som relevanta för kulturmiljövården och Hantverkslaboratoriets verksamhet.