Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två filosofer får nya uppdrag i etiska råd

Filosoferna Pia Nykänen och Christian Munthe har utsetts som ledamöter av Socialstyrelsens råd för etiska frågor. Christian Munthe har även blivit utsedd till en av sex ledamöter i Göteborgs universitets nyinrättade utskott för etiska frågor under forskningsnämnden.

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, och Pia Nykänen, forskare och universitetslektor i praktisk filosofi på samma institution, är nya ledamöter i Socialstyrelsens råd för etiska frågor, som är ett internt rådgivande organ. Deras uppdrag där de kommande tre åren blir att bistå Socialstyrelsens medarbetare med etisk reflektion i deras uppdrag inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

 – Det ska bli såväl spännande som lärorikt att få medverka i den etiska reflektion som rör Socialstyrelsens olika kunskapsområden. Jag ser extra fram emot de delar som berör socialtjänstens uppdrag då de frågorna är något jag intresserat mig särskilt för de senaste åren, säger Pia Nykänen.

– Socialstyrelsens etikråd är en av de tyngre etikinstanserna i Sverige, eftersom myndigheten är den centrala styrande instansen för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Jag är väldigt glad att myndigheten tar ett helhetsgrepp på de många etiska aspekterna av sitt ansvarsområde, och ser fram emot att delta i arbetet, säger Christian Munthe.

Helhetsgrepp för universitetet

I somras beslutade Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg att inrätta ett utskott för etiska frågor och nu har hon utsett ledamöterna.

– Utskottet ska stödja universitetsledningen på området forskningsetikens område. De nya lagstiftningarna om etikprövning och oredlighet i forskning, som kom 2020, har delvis avlastat men också komplicerat universitetets uppgift på området, samtidigt som omvärldskraven på forskningsetisk kvalitet ökar, säger Christian Munthe, ledamot i utskottet.

De andra fem är Elisabeth Hjort, HDK Valand; Maja Cederberg, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap; Richard Torkar, institutionen för data-och informationsteknik; Katarina Nordblom, institutionen för nationalekonomi med statistik och Björn Rydevik, institutionen för kliniska vetenskaper.

– Det nya utskottet innebär ett helhetsgrepp som även ger utrymme att agera proaktivt och inte bara som kontrollinstans, vilket ska bli mycket spännande att bidra till, säger Christian Munthe.

Utskottets ordförande blir Fredrika Lagergren Wahlin, som även är vice ordförande i forskningsnämnden. Uppdragen sträcker sig fram till sommaren 2024.

Text: Monica Havström