Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Trent Victor försöker fånga förarnas uppmärksamhet

Den 18 mars tillträdde dr. Trent Victor rollen som adjungerad professor på avdelningen för interaktionsdesign vid Institutionen för tillämpad IT. Utnämnandet är en del av ett pågående samarbete med Volvo AB inom ramverket för ”Preferred Academic Partner Program”, ett initiativ med syfte att skapa forum för idé- och kunskaps utbyte mellan akademi och industri.I samband med tillträdandet höll Trent en installationsföreläsning om sitt specialområde, människa-fordons-interaktion och förarbeteende. Precis som det låter, rör det sig interaktionen mellan människor och deras fordon. Det kan innefatta alltifrån att finna rattar med bättre grepp som gör det lättare att styra en bil, till fordon som är helt självstyrande. Trent själv forskar framförallt om förares uppmärksamhet. Under sin föreläsning berättade Trent om hur han just nu undersöker hur man kan utveckla system som vet när föraren börjar tappa koncentrationen, och då kan svara genom att göra föraren uppmärksam på brister i körningen. Det är bland annat den här forskningen som Trent kommer att fokusera på som adjungerad professor på institutionen.

Forskningen som Trent bedriver är djupt förankrad i konkreta applikationer. Han har under de senaste 16 åren arbetat på Volvo AB, och många av de lösningar och teknologier som Trent har lett utveckling av finns i de lastbilar vi ser på våra vägar idag. Hans framsteg har dessutom resulterat i mer än 20 patent.

Trent är född och uppvuxen i Kanada, där han bodde fram tills han var 19 år. Han flyttade då till Norge där han tog en kandidatexamen i psykologi. Efter det flyttade han till Uppsala Universitet där han tog ytterligare en kandidatexamen, denna gång i datavetenskap, samt en master i psykologi. Han tilldelades även sin filosofie doktor i psykologi vid samma universitet. Idag bor Trent i Frölunda tillsammans med sin fru och sina tre barn.