Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Trendbrott inom barnfetma - sjunkande BMI hos 8-åriga pojkar

Publicerad

Efter decennier av ökande barnfetma går det nu åt motsatt håll. Bland 8-åriga pojkar i Sverige har andelen med övervikt och fetma minskat till de lägsta nivåerna sedan tidigt 1990-tal, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

– Att det planat ut har man sett förut, men nu ser vi tydligt att både medel-BMI och frekvensen av barn med övervikt och fetma går ner, säger Maria Bygdell, forskare och doktorand inom invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Forskningen bygger på data från den populationsbaserade studien BMI Epidemiology Study (BEST) i Göteborg, med detaljerade uppgifter från skolhälsovården om längd och vikt på barn födda från 1946 och framåt.

Forskarna valde denna gång att studera pojkar. Tanken är att sedan göra motsvarande studie på flickor.

Tydlig nedgång

Totalt ingick tretton årskullar, födda i femårsintervaller under perioden 1946-2006. Varje studerad kull omfattade 425 pojkar. När forskarna noterade trendbrottet valde man att utvidga underlaget i flera av de yngre årgångarna till cirka 6500 pojkar per kull.

– Vi såg en antydan till minskning men ville titta vidare på den, och säkerställa att det verkligen var en nedgång, säger Maria Bygdell.

Det utvidgade underlaget bekräftade bilden. Efter toppnoteringen hos pojkar födda 1991, där 22,6 procent hade övervikt eller fetma vid 8 års ålder, sjönk BMI-talen successivt. I gruppen pojkar födda 2006 hade 19,4 procent övervikt eller fetma det år de fyllde 8 år.

– Sänkningen syns tydligt och det är glädjande. Det är faktiskt en trend som har brutits. Men man kan inte säga att det på något sätt går att blåsa faran över. Det är fortfarande väldigt höga nivåer, motsvarande dem vi hade före den högsta nivån, säger Maria Bygdell.

Måste jobba vidare

Om man bara ser till andelen med fetma så sjönk nivåerna från 9,3 procent i gruppen 8-åriga pojkar födda 1991, till 7,6 procent bland 8-åriga pojkar födda 2006.

– Jag kan inte säga vad det beror på utifrån de data vi har, det finns inga förklarande faktorer i vårt underlag. Det kan handla om ökat medvetande om riskerna med övervikt och fetma även hos barn, men det är bara spekulationer. Och man måste ändå fortsätta att jobba för att minska andelen med övervikt och fetma, säger Maria Bygdell.

Studien publiceras i tidskriften International Journal of Obesity. Länk till studien. Ansvariga forskare: Maria Bygdell, Jenny Kindblom och Claes Ohlsson.