Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre miljoner kronor till forskning om digitaliserad socialtjänst

agneta ranerupProfessor Agneta Ranerup tilldelas knappt tre miljoner kronor från Forte för projektet Handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: fallet automatiserat beslutsfattande.

Projektet handlar om att det under de senaste åren har uppstått ett stort intresse, men också kritik, för introduktionen av automatiserat beslutsfattande i socialtjänsten, bland annat i form av den så kallade “Trelleborgsmodellen”. Projektet drivs i nära samarbete med Lupita Svensson, Fil. Dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

– Handläggning av försörjningsstöd är en i jämförelse med andra områden mer formaliserad del av socialtjänsten. Trots detta finns en viss frihet för handläggaren i beslutsfattandet. Tidigare forskning om digitalisering i socialtjänsten har exempelvis berört användning av sociala medier, och plattformar för att hantera ansökningar men däremot inte automatiserat beslutsfattande och handlingsutrymmet kopplat till detta, säger Agneta Ranerup.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för befintligt handlingsutrymme vid digitaliserat beslutsfattande och verksamhet.

– Studien är kvalitativ och involverar fem kommuner, av vilka några har varit en del av en tidigare pilotstudie. Vi kan därför jämföra erfarenheterna samt även utvärdera dem ur ett längre tidsperspektiv. Tanken är att samla in data genom intervjuer med handläggare, chefer och politiker som är en del av socialtjänstens verksamhet, säger hon.

Sammanlagt tilldelades 14 olika projekt vid Göteborgs universitet drygt 43 miljoner kronor i den öppna utlysningen.