Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre frågor till Sonja Sheridan

Publicerad

Hallå där Sonja Sheridan, professor emerita i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som har blivit invald till portalen AcademiaNet efter nominering av Vetenskapsrådet.

Mycket framstående kvinnliga forskare och akademiker väljs in till portalen AcademiaNet. Vad betyder det för dig att få bli del av portalen?
–Jag känner mig mycket hedrad och glad över att bli invald i nätverket för mycket framstående kvinnliga forskare. Det är spännande att få ta del av så många framgångsrika kvinnors forskning och vara en del i den gruppen.

Syftet med portalen sägs vara att samla och tillgängliggöra framstående kvinnliga forskare och akademiker inom olika discipliner. Vad kommer detta konkret att betyda för din del?
–Jag ser det som en möjlighet att delta i olika tvärvetenskapliga sammanhang och intressanta uppdrag. Idag är vidgade kontaktytor över gränser viktigt. Nätverket kan bidra till att öka olika slags samarbeten.

Portalen etablerades 2010. Initiativtagarna ser den som en väg att få fler kvinnliga akademiker på akademins högsta positioner. Tror du att detta kan vara ett steg mot bättre kvinnlig representation på de nivåerna?
–Tyvärr är kvinnor underrepresenterade på höga positioner, trots att de är lika meriterade som sina manliga kollegor. Nätverket är ett av många steg att samla och synliggöra excellent, vetenskaplig kompetens från alla discipliner. Förhoppningsvis kan nätverket vara en del av att bidra till en högre medvetenhet kring frågor om en mer jämställd akademi. Det viktiga är att uppmärksamma frågan i all möjliga sammanhang.

För att bli invald och få en profil på portalens hemsida ska kandidaten bland annat ha enastående akademiska kvalifikationer, oberoende ledarskapsverksamhet, och mycket goda akademiska referenser.

Läs mer om AcademiaNet

Till Sonja Sheridans profil på AcademiaNet