Länkstig

Tova Bennet - Juris doktor

Tova Bennet blev juris doktor den 25 september när hon disputerade på sin avhandling: "Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd."

Opponent var professor Monica Burman (Umeå universitet) och ledamöter i betygsnämnden professor Dan Frände (Helsingfors universitet), professor Jorn Jacobsen (Bergens universitet) och professor Titti Mattsson (Lunds universitet).
Avhandlingen behandlar hur skuldkravet konstrueras och tillämpas genom ett samspel mellan rättsliga och rättspsykiatriska bedömningar och analysen visar på problem med att tillämpa straffrättens "vanliga" regler vid atypiska sinnestillstånd. Avhandlingen är utgiven av Norstedts juridik.