Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Töllborg om polisens internutredningsverksamhet

Publicerad

På konferensen Ledarskap inom polisen, den 10-12 maj i Växjö presenterar Dennis Töllborg sin nya bok,

Pams Plats, som bland annat handlar om polisens internutredningsverksamhet.

Boken innehåller fyra utredningar publicerade mellan 2010 och 2013: En man i Grön hatt, Uppdraget, Älska din navel och Black 12.

De utgör tillsammans en djupgående undersökning av detournement de pouvoir – illojal maktutövning. I boken behandlas inledningsvis polisens rätt till våldsanvändning och den svenska internutredningsverksamheten. Därefter sätts den i kontext genom en belysning av arbetet mot korruption och illojal maktanvändning i andra länder, företrädesvis Queensland och New South Wales, Australien. I arbetet mot illojal maktanvändning spelar integritetsbärare, så kallade whistleblowers, en avgörande roll, och i boken finns ett seriöst och konkret förslag till lagreglering för skydd för dessa, byggt på ”best practices” och ”lessons learned” internationellt. Avslutningsvis konkretiseras i Black 12 några exempel på, och förklaringar till, hur den svenska vetenskapen, genom att låta sig reduceras till ”a compliance agency”, lämnade utrymme för den nu världsberömde Paolo Macchiarini att bara representera toppen på ett isberg.