Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tina Ahlström representant i nationellt målseminarium

Publicerad

Tina Ahlström, studievägledare på Psykologiska institutionen, har blivit utsedd att representera Göteborgs universitet på ett nationellt målseminarium om Ladok3 i Stockholm.

Det nya Ladok3-systemet utvecklas nationellt. Enskilda medarbetare från alla lärosäten bjuds in att delta vid olika typer av demonstrationer och genomgångar, så kallade målseminarier, för att ge sina synpunkter på det nationella projektets arbete.

Tina Ahlström deltar på ett målseminarium 2 april i Stockholm, där fokus för mötet är tillgodoräknande av utbildning. Deltagarna kommer att få en presentation av vision och ramar för den funktionalitet som ska utvecklas i systemet och följande kommer att presenteras:

  • Genomgång av utvecklade delar för tillgodoräknande för del av kurs
  • Genomgång av scenarier för att tillgodoräkna utbildning som kurs/kurser/del av examen

Uppdrag för deltagarna på seminariet: att tillsammans formulera och prioritera krav för inför kommande utvecklingsarbete av systemet. Deltagarna är också tillgängliga efter seminariet, för att svara på frågor under kravarbetets gång.

Tina Ahlström nominerades att delta av Psykologiska institutionen. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med tillgodoräknande och studievägledning på både grund-, avancerad och forskarnivå. Tina Ahlström har dessutom erfarenhet från tre olika universitet/högskolor.