Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thomas Erhag utsedd till ledamot i regeringens insynsråd vid Inspektionen för socialförsäkringen

Publicerad

Thomas Erhag, docent vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, blev utsedd till ny ledamot i Regeringens insynsråd till Inspektionen för socialförsäkringen från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 maj 2019. Thomas Erhags forskning är till största del offentligrättslig med inriktning mot välfärds- och europafrågor. Han har särskilt studerat europarättens inverkan på nationella offentligrättsliga områden som präglas av svag europarättslig kompetens.

Inspektionen för socialförsäkringen är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Uppdraget för myndigheten är att stärka rättssäkerheten samt tilltron för socialförsäkringen och dess administration. Myndigheten ska också ge underlag för utveckling av försäkringen.

Till pressmeddelandet