Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Terminen i Tanzania ändrade min syn på livet"

Publicerad

Våren 2016 fick Emma Hillberg, student på magister/masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation, möjligheten att åka till Tanzania för att tillbringade en termin vid universitetet i Dar es Salaam som utbytesstudent.

Emma Hillberg. Foto: Thomas Melin.

Utbytet möjliggjordes genom ett Linnaeus-Palmesamarbete mellan institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet och institutionen för språk och lingvistik vid universitetet i Dar es Salaam.

Hur kom det sig att du ville åka iväg som utbytesstudent till Dar es Salaam?
− Valet att åka var inte helt självklart. Jag hade precis flyttat tillbaka till Göteborg från Skåne och var inte beredd på möjligheten att få åka på en utbytestermin. Efter att en av mina lärare, professor Laura Downing, föreslagit att jag skulle ansöka och jag började läsa på om Tanzania och vad utbytet skulle innebära blev jag mer och mer taggad. Och det visade sig att utbytet gav mig inte bara chansen att lära mig mer om postkolonial engelska, men också om kultur och då även interkulturell kommunikation. Att åka till Dar es Salaam var ett av de bästa beslut jag tagit i mitt liv.

Vad gjorde du där?
− Jag studerade vid University of Dar es Salaam – UDSM − och samlade samtidigt in data för min magisteruppsats. Jag valde att fokusera min magisteruppsats på språkattityder gentemot postkolonial engelska där Tanzania är ett intressant område att studera, med tanke på att landet har två officiella språk – engelska och swahili. I min undersökning använde jag mig av en enkätundersökning som använts som mall för strukturerade intervjuer och jag fick totalt ihop 79 respondenter. Jag läste också tre kurser vid UDSM inom lingvistik, statsvetenskap och konst.

Vad kom du fram till i din undersökning?
− Min undersökning är i skrivande stund inte färdig, utan bearbetas fortfarande. Men jag kan säga så mycket som att jag fått in mycket intressanta synpunkter och åsikter kring det engelska språkets funktion, användning och betydelse för individers liv i Dar es Salaam.

Dar Es Salaam. Foto: Alexandra NordangerUtsikt från taket på en av byggnaderna på campus. Foto: Alexandra Nordanger.

Hur skiljde sig studierna i Dar es Salaam från de på Humanisten?
− Jag skulle säga att studierna skiljer sig väldigt mycket åt. I Sverige bedrivs studier på ett sätt och i Tanzania på ett annat. Inget sätt är bättre än det andra, men initialt var det svårt att komma in i det nya sättet att studera. Studierna i Dar es Salaam innebar mer memorering och mer återberättande av forskning än vad jag var van vid. Kurser på mastersnivå skiljer sig också åt på det sätt att jag vanligtvis här på Humanisten är van vid seminarier där man diskuterar vald litteratur, medan man på UDSM föredrar föreläsningar.

Vilken nytta hade du av dina studier i Göteborg?
− Eftersom jag studerar vid ett program för interkulturell kommunikation tycker jag att tidigare studier hjälpte mig i den mån att jag redan berört olika sätt att se och hantera saker på. Jag hade även med hjälp av tidigare kurser utvecklat ett intresse för språksituationen i Afrika med speciellt fokus på engelska och dess påverkan på den socioekonomiska verkligheten i länder så som Tanzania.

Hur var det att bo och studera i en annan miljö och kultur än den du var van vid?
− Inledningsvis var det väldigt underligt. Jag tror att det tog nästan 1−1,5 månad innan jag kände att jag hade läget under kontroll. Sverige och Tanzania är väldigt olika, och för mig tog det ett tag att komma in i den nya kulturen och lära mig att hantera olika situationer. Överlag är människor väldigt vänliga och hjälpsamma i Tanzania. Både personer utanför universitetet och anställa på UDSM ansträngde sig verkligen för att se till så att min vistelse blev så bra som möjligt. I slutändan har allt slit och kämpande i början av min vistelse lönat sig och jag tror definitivt att min tid i Tanzania har ändrat min syn inte bara på studier och kulturer, men också på livet.

Gruppfoto studenter. Foto: Emma Hillberg.
Studenter på campus. Foto: Emma Hillberg.

Vad tog du med dig därifrån erfarenhetsmässigt?
− Jag tror att jag tagit med mig jättemycket från Tanzania. Jag har varit med om så mycket och fått så många nya intryck. En av få saker som var riktigt jobbiga för mig var byråkratin och tiden det tar att få saker gjort. På swahili har man ett utryck: ”pole pole”, på engelska ”slowly, slowly”. Allt går väldigt mycket långsammare, men det är något jag tar med mig erfarenhetsmässigt, att även om det går mycket långsammare och saker tar tid löser det sig i slutändan. En annan erfarenhet som jag tycker är guld värd är att jag har fått se en annan, vitt skild kultur och på så sätt både lärt mig mer om min egen kultur och växt som person.

Vilket är ditt bästa tips om man ska åka ut som utbytesstudent till Tanzania?
− Tålamod! När man kommer ditt kommer allt känns skrämmande och det tar lite tid innan man kommer in i det, men efter några veckor kommer man förstå hur systemet fungerar, exempelvis hur man man beställer mat, varför läraren gör som hen gör eller bara något så enkelt som att kommunicera med busschauffören att man vill av på nästa hållplats.