Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Tekniska avfallslösningar måste ta in kunskap om människor"

Publicerad

När nya lösningar för insamling och återvinning av avfall designas är det ofta tekniken som står i centrum. Hur människor beter sig och använder systemen glöms ibland bort. Robin Kalmendal, agronom på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ny medarbetare på Centrum för konsumtionsvetenskap och ska i ett projekt titta på hur man bättre kan införliva kunskap om människors praktiker i designen av avfallssystem.

– Människor och teknik måste samspela. Ett exempel där det ofta blir tokigt är insamling av material. Det uppstår krockar mellan människors vardagsliv och systemen för insamling. Det ser man ofta vid återvinningsstationer där människor tagit dit saker som de sedan inser inte kan lämnas där. Till exempel trasigt glas från en tavelram. De kanske är på väg till jobbet och inte har bil. Vad gör de då? Ställer glaset där såklart, säger Robin Kalmendal som arbetar med olika aspekter av avfallshantering.

Projektet, Att omsätta konsumenters praktiker till innovationer inom avfall, har syftet att hitta ett verktyg för att införliva kunskap om människors vardagsliv och praktiker i designen av nya avfallssystem. Som en del i projektet har Robin Kalmendal bland annat besökt energi och miljöförvaltningen i Borås för att se hur de arbetar.

– Det ser ut att finnas stor potential i att på ett mer strukturerat sätt införliva kunskap om människors vardag i utformning av avfallssystemet. Idag arbetar kommuner på lite olika sätt, men ofta handlar det om att lita till vunnen erfarenhet från de som arbetat länge med avfall i kommunen, eller att man kanske har hört om något system eller teknik som fungerat i en annan kommun. Med projektet vill vi hjälpa företag och kommuner att plocka in sociala dimensioner och kunskap om människors praktiker i arbetet, säger Robin Kalmendal.

Projektet finansieras av Vinnova och pågår fram till 31 mars 2017.