Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Symposium om Antibiotikaresistens

Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik
Symposium 15-16 November, 2017


Aulan, huvudbyggnaden, Göteborgs universitet


Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisationen WHO en global
utmaning som allvarligt hotar den moderna medicinens framsteg och
människors hälsa. Arbetet med att bromsa resistensutveckling och
hantera problem på grund av uppkommen resistens aktualiserar många
svåra etik- och värdefrågor på alla nivåer, från sjukvårdens vardag till
global politik.
Detta symposium är öppet för alla med intresse för dessa frågor och
presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien,
Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.
Symposiet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Mer information
och elektroniskt anmälningsformulär finns här:
http://care.gu.se/conference-in-ethics--nov-2017