Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svetlana Sabelfeld har mottagit Oscar Silléns pris 2014

Publicerad

Svetlana Sabelfeld är mottagare av Oscar Silléns pris för årets bästa doktorsavhandling

Svetlana Sabelfeld har mottagit Oscar Silléns pris 2014 för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi, med avhandligen Investor Relations on the Web. Priset har delats ut sedan 2004 och det är första gången mottagaren kommer från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Svetlana Sabelfeld har studerat hur noterade företag kommunicerar med sina investerare via information på hemsidor och hon använder därvid studieobjekt ifrån Sverige, Japan, Ryssland och Storbritannien. Att göra jämförelser mellan hur information till investerare presenteras i olika kanaler – på hemsidor och i andra former – är ett både angeläget och högaktuellt forskningsfält.

Referensramen är klart redovisad och väl avvägd – varken under- eller överlastad. Frågorna i studien är väl ställda och tydligt adresserade (analys) och besvarade (slutsatser). I avhandlingen identifieras och beskrivs fyra mönster i hur företagen anpassat sin information till olika grupper av investerare och arbetet förmedlar också varför detta skett.

Studien ger ett gediget teoretiskt bidrag på redovisningsområdet samtidigt som resultaten som sådana har ett betydande nyhetsvärde. Avhandlingen öppnar också nya möjligheter för den fortsatta forskningen inom området Investor relations.”

Priset delades ut den 10 december i Stockholm.