Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sveriges idéhistoriker samlas i Göteborg

I slutet av november samlas Sveriges idéhistoriker till en nationell ämneskonferens i Göteborg. På agendan står ämnets forskning och övergripande frågor som digitalisering och de yngre idéhistorikernas perspektiv.

2016 tog Göteborgs universitet över Lärdomshistoriska Samfundet, de svenska idé- och lärdomshistorikernas intresseorganisation som ger ut årsboken Lychnos. Det såg samfundets nya styrelse som ett bra tillfälle att koppla den nationella ämneskonferensen, som tidigare anordnades i Umeå, till samfundets verksamhet.

Öppen för forskare på alla nivåer

Konferensen Idéhistoria på gång hålls 30 november - 1 december och är öppen för forskare på alla nivåer, från nya doktorander till emeriterade professorer. Konferensen inleds i år med en keynote av Ben Dorfman från Aalborg universitet i Danmark. Dorfman kommer att tala om hur aktivism och idéhistoria kan förenas i en tid av global politisk turbulens.

Att just den politiska idéhistorien har fått förnyad relevans syns på ett flertal av paneler och föredrag som hålls i Göteborg. I övrigt speglar de fler än trettio inslagen ämnets tematiska bredd, från upplysningstidens encyklopedier till Muhammedkarikatyrer, amalgamdebatten till 1800-talets modebegrepp.

Hur digitaliseringen kan vitalisera

En särskild panel ägnas åt databaserna Litteraturbanken och Mediearkivet och hur digitaliseringen kan vitalisera idéhistorisk forskning. Doktoranderna kommer diskutera idéhistoriens plats i den allt mer ökande tvärvetenskapliga miljön. I en slutdiskussion debatteras ämnets framtid i den humanistiska forskningen.

Konferensen äger rum i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken. Hela programmet finns här: https://tidskriftenlychnos.se/programm-idehistoria-pa-gang/

Kontakt: Andreas Önnerfors, telefon: 070-676 93 23, e-post: andreas.onnerfors@gu.se