Bild
Samhällsoro grafer
Andelarna mycket oroade för områden inom säkerhet och demokrati (sid. 22)
Länkstig

Svenska trender 1986-2020 ute nu

Publicerad

Nu släpps den nya upplagan av Svenska trender, SOM-institutets mest lättillgängliga resurs för att följa samhällsutvecklingen från 80-talet och fram till idag.

Svenska trender är en samlingsrapport för SOM-institutets mätningar av den svenska samhällsutvecklingen inom en uppsjö olika områden. I många fall innehåller rapporten data från SOM-undersökningens första år i slutet av åttiotalet. Idag släpps årets version med resultaten från den senaste mätningen i slutet av 2020.

Grafer över kulturvanorna bio, teater och restauranger
Tydliga pandemieffekter i andelarna som regelbundet besökt restauranger, gått på bio eller teater (sid. 13).

Resultaten redovisas framförallt i form av tidsserier vilket gör Svenska trender till en effektiv resurs för att få en översikt över den långsiktiga utvecklingen i specifika frågor. På många områden blir det tydligt hur pandemin påverkat vårt liv under 2020, men rapporten visar även på områden där det råder stor stabilitet över tid.

Ta del av rapporten i sin helhet nedan.

For non Swedish speakers there is also an English language version published called Swedish trends 1986-2020.