Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska för utländska akademiker återuppstår

Publicerad

För två år sedan lades den förberedande kursen i svenska för utländska akademiker ner. Nu har den återuppstått i en delvis ny form.
– Den har förlängts till tre terminer och kräver inte längre några förkunskaper i svenska. Söktrycket har varit hårt, det märks att kursen fyller ett stort behov, förklarar studierektor Carina Carlund.

Bildtext: Abdulrazek Iyansoud, revisor från Syrien, har tidigare gått en SFI-kurs. – Den var ganska kaotisk, med olika lärare hela tiden. Den här kursen är mycket mer strukturerad, med ett riktigt lärarteam som man alltid kan vända sig till, och ett mycket högre tempo. – På SFI varvas undervisningen med praktik, förklarar civilingenjören Mohammad Aldarwish. Men man lär sig bättre om man får koncentrera sig på språkstudierna på heltid, utan att behöva tänka på annat. – Betoning, uttal, grammatik – vi drillas i allting och det är jättebra, påpekar läkaren Ahmed Aledl. – Jag vill bli veterinär och de här studierna är ett första steg, förklarar Lujain Tellawi, som nyligen gått ut gymnasiet i Syrien. Förutom själva utbildningen kommer studenterna också att engageras i undersökning av hur man på bästa sätt kan undervisa utländska akademiker i svenska.

Det har inneburit en hel del arbete att ta fram en utbildning som ligger på gränsen till vad som är acceptabelt enligt högskoleförordningen. Den nya kursen i svenska för akademiker har egentligen inga språkliga förkunskapskrav, även om de flesta av de 29 studenter som började i januari ändå hunnit lära sig en del svenska under sin första tid som flyktingar här.
– Studenterna läser fyra timmar fyra dagar i veckan, förklarar Carina Carlund. Kursen är krävande med mycket läxor, det handlar verkligen om heltidsstudier. Men eftersom studenterna är akademiker är de vana vid ett högt tempo.

Också en studievägledare är knuten till kursen.
– Sista terminen genomförs i samarbete med de institutioner som stämmer överens med studenternas tidigare utbildning. Det innebär att den som exempelvis är medicinare får bekanta sig med svensk medicinsk terminologi och stöttning i hur de behöver vidga sitt ordförråd.

Språkinlärning måste få ta sin tid

Carina Carlund undviker termen "snabbspår" eftersom hon menar att språkinlärning måste få ta sin tid. Men tanken är ändå att utbildningen på relativt kort tid ska ge gymnasiekompetens i svenska.
Fyra lärare arbetar på kursen: Kerstin Larsson Tannerud, Clara Palm, Emma Carlfjord och Britt Klintberg.
– De flesta studenter kommer från Syrien men vi har också personer från Finland, Indien, Iran, Palestina, Afghanistan, Grekland och USA, berättar Kerstin Larsson Tannerud. Alla är väldigt hjälpsamma och översätter till exempel till arabiska om någon inte riktigt förstår.

Kursen innebär också ett samarbete med lärarstudenterna i svenska som andraspråk, förklarar universitetsadjunkt Clara Palm.
– Det handlar bland annat om den uttals- och textanalys som ingår i deras utbildning samt om att testa olika muntliga övningar. På sikt hoppas vi kunna samarbeta ännu mer med lärarstudenterna.

Studenterna engageras i forskningsprojekt

Förutom själva utbildningen kommer studenterna också att engageras i några olika forskningsprojekt som även involverar lärarstudenterna.
Ännu är det bara 29 studenter som går utbildningen men tanken är att en ny omgång ska starta våren 2018.
– Vi börjar lite försiktigt men hoppas att nya kurser framöver kommer att kunna ges varje termin, förklarar Carina Carlund. Min förhoppning är att högskoleförordningen ses över så att den blir ett bättre stöd när det gäller att anordna olika förutbildningar för exempelvis akademiker med flyktingbakgrund. På så sätt kan vi underlätta för dessa personer att ta sig in i samhället utan att spilla för mycket tid på väntan. De har så mycket kompetens, så många nya perspektiv och erfarenheter, som kan berika vårt samhälle, som det vore synd att inte ta tillvara och lära oss av.

Fakta:

Kursen i svenska för akademiker med utländsk bakgrund är på tre terminer och innebär bland annat ett samarbete mellan institutionen för svenska språket och andra relevanta institutioner vid GU samt med universitetets samordningsgrupp för flyktingar.

Text: Eva Lundgren
Foto: Johan Wingborg
Publicerades först i GU Journalen nr 2 2017