Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sustainable HR - rapport från seminariet

Publicerad

Den 31 januari samlades ett hundratal deltagare för att lära sig mer om Sustainable HR på Centrum för global HRMs seminarium. Forskare presenterade forskning om organisatorisk resiliens och hållbar HR-organisering. En representant från E.ON berättade om hur de organiserar sitt framgångsrika HR-arbete enligt en agil modell.

Den 31 januari samlades ett hundratal deltagare för att lära sig mer om Sustainable HR på Centrum för global HRMs seminarium. Forskare presenterade forskning om organisatorisk resiliens och hållbar HR-organisering. En representant från E.ON berättade om hur de organiserar sitt framgångsrika HR-arbete enligt en agil modell.

Organisatorisk resiliens – vilken roll kan och bör HR spela?

Organisatorisk resiliens handlar om en organisations förmåga att tåla, hantera och undvika kris över tid. Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, menar att en resilient organisations egenskaper är agilitet, smidighet och initiativkraft. Samtidigt måste det finnas utrymme för improvisationsförmåga och organisatoriskt lärande. För att en organisation ska kunna vara resilient krävs ekonomiska, tekniska och sociala resurser, men också förmåga att utvecklas och möta en marknad i ständig förändring.

HR-funktionen i en resilient organisation behöver lägga vikt på kundfokus, arbetsglädje och utveckling. Enligt Stefan Tengblad är det HRs roll att sprida kunskap om vad som gör en organisation högpresterande. HR ska även utbilda och stötta chefer i coachande och dialog-orienterad stil samt arbeta för att skapa administrativa HR-processer för en effektivare verksamhet som har kunden i fokus.

HR-organisering – finns det hållbara organiseringsmodeller?

I ett nytt forskningsprojekt kommer Per Thilander, universitetslektor i företagsekonomi, studera hållbar HR-organisering med utgångspunkt i hur HR-funktioner utvecklas över tid. Enligt Per Thilander är utmaningen idag att få till en systematisk och medveten HR-organisering. Organisationen behöver analysera sina egna förutsättningar i relation till sin omvärld, egen historia, egna kompetenser och resurser. Sedan handlar det om att hitta fungerande lösningar samtidigt som det finns fokus på effektivitet och hållbarhet.

En hållbar HR-organisering handlar både om att kunna göra löpande stegvisa förändringar, men också att ta större utvecklingssteg. HR-funktionerna behöver ha ett framtidsinriktat arbetssätt som tar utgångspunkt i de stora utvecklingstrenderna, exempelvis globalisering, digitalisering, AI och HR analytics och hur dessa kan bidra till hållbar HR-organisering.

Hållbar HR-organisering i praktiken – hur E.ON lyckats skapa ett efterfrågat och hållbart HR-arbete

E.ON har skapat ett hållbart HR-arbete genom att bli en effektiv och agil organisation med fokus på kund. Enligt Henrik Markefors, HR-direktör på E.ON Sverige, är styrkan i deras HR-arbete att de hållit fast vid den grundmodell som infördes 2010 och som de sedan justerat längs vägen efter förändringar i affärsmål och omvärlden. E.ON organiserar idag sitt HR-arbete med en agil projektmetod som har fokus på snabba interaktioner där processer förankras i organisationen allt eftersom. Henrik Markefors menar att HR måste kunna skapa förutsättningar för en agil HR-organisering så att man kan ligga steget före, informera och skapa förtroende inom organisationen. En annan viktig del är att HR-medarbetare måste få möjlighet till förändring och uppmuntras till förflyttning inom organisationen. Henrik Markefors avslutade med att säga: ”Lägg alltid fokus på affären, var djärv, nyfiken och ha kul, och framför allt, bli inte HR-introvert!”

Medverkande talare på seminariet:
Henrik Markefors, HR-direktör E.ON Sverige

Per Thilander, universitetslektor, föreståndare Centrum för global HRM, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bok: Perspektiv på HR-organisering, (Liber) utkommer under 2018

Stefan Tengblad, professor, Högskolan i Skövde
Bok: Organisatorisk resiliens. Vad är det som gör organisationer livskraftiga? Red. Tengblad, Stefan & Oudhuis, Margareta