Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studierna ledde till apputveckling av språkstöd för nyanlända

Publicerad

Lorna Bartram började läsa Språk och interkulturell kommunikation hösten 2015. Hon skapade en app för att överbrygga språkbarriären mellan nyanlända och sjukvårds- samt förskolepersonal och blev sedan anställd i två projekt där hon fortsätter att utveckla språkstöd för flyktingar.

Lorna Bartram

Flytvästar på hög efter flykt över MedelhavetHösten 2015. Det är inte så länge sedan men kan kännas mer avlägset. På många sätt är Sverige ett helt annat land nu, med stängda gränser och tillfälliga uppehållstillstånd.
Under 2015 sökte 160 000 människor asyl i Sverige och det var under hösten som flyktingströmmen kulminerade. På Centralstationen i Göteborg togs flyktingarna emot av Refugees Welcome, en volontärgrupp som organiserade mottagandet med hjälp av frivilliga som arbetade i skift.

Lorna Bartram följde gruppens arbete via Facebook och noterade en kontinuerlig brist på tolkar i arabiska. Hon hade precis börjat på magister/masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation (SIK) och hade sedan tidigare en kandidatexamen i arabiska så hon engagerade sig och uppmanade sina vänner och lärare att också hjälpa till.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Samtidigt var det dags för den första kursen på SIK-programmet och studenterna fick i uppgift att skriva om ett problem inom interkulturell kommunikation och hur det kan lösas.

Lorna kom att tänka på de bildkartor, avsedda att användas i kommunikation med människor på flykt, som delades ut på Centralstationen. De var framtagna av Dart, ett kommunikations- och dataresurscenter som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som jobbar med så kallad AKK – alternativ och kompletterande kommunikation – främst med kommunikationsstöd för personer med olika funktionsnedsättningar.

– Jag tänkte att jag skulle skriva om dessa bildkartor och började läsa in mig på forskningen kring AKK. Det var då jag började tänka att det skulle gå att utveckla det här, säger Lorna Bartram.

Hack for Refugees

I december hölls Hack for Refugees, en intensiv workshop för programmerare och andra med idéer kring IT-lösningar som skulle kunna hjälpa organisationer i arbetet med flyktingar. Lorna hade skickat in idén om att göra ett bildstödsverktyg för mobiltelefoner och under decemberhelgen utvecklades en prototyp till det som skulle bli appen PicTalk, ihop med gruppen på Hack for Refugees.

– Därefter kände jag och Pak Lau, som då läste masterprogrammet i interaktionsdesign på institutionen för tillämpad IT, att vi ville fortsätta att utveckla PicTalk.

Undersökte språkbarriärer

appNär det var dags att skriva magisteruppsatsen på SIK ville Lorna Bartram undersöka hur PicTalk skulle fungera i olika situationer, men först ville hon ta reda på mer om vilka verkliga språkbarriärer som upplevs för att få veta mer om vilket innehåll det borde vara i appen.

Hon fick kontakt med Angereds Närsjukhus och gjorde en enkät med personalen om vilken typ av hinder och språkbarriärer som de upplever i arbetet med de patienter de möter, och hon kontaktade även ett boende för ensamkommande barn för att få in de arabisktalande nyanländas perspektiv.

app– Jag bad personalen på Angereds Närsjukhus att lista ord och fraser som de skulle ha nytta av att kunna kommunicera och i vilka situationer. Jag kunde identifiera tre olika situationer då verktyget bäst skulle behövas, och de vanligast förekommande orden och fraserna som används i de situationerna: Bokning/administration, undersökning/operation och en kategori som jag kallat för ”genomresa” vilket kan vara till exempel snabba möten i väntrum eller korridor.

Materialet avgränsades till sjukhusanvändning och först och främst till att användas i receptionen, eftersom det är den personalen som först möter patienterna som inte kan svenska.

Variant för förskolor

Efter att ha blivit kontaktad av ett företag som ordnar konferenser om specialpedagogik i förskolan, som ville att hon skulle komma och berätta om PicTalk, har hon även tagit fram en version för förskolor som personal kan ha hjälp av i kommunikationen med föräldrar som inte pratar svenska.

– Meningen är att PicTalk ska gå att utöka efter olika kontexter och med fler språk och för att ta exemplet med förskolan så går det ju inte att ha med sig en tolk i vanliga vardagliga situationer som när man hämtar sitt barn på förskolan.

I förskolevarianten av appen handlar det om att kunna kommunicera vardagliga saker som hur barnet har ätit, om det har sovit, gråtit mycket (”kan du fråga varför?”) och att enkelt kunna meddela sådant som att förskolan ska på utflykt och vilken typ av kläder föräldrarna därför behöver skicka med.

– Det är väldigt många som mejlar och jag har fått mejl från till exempel förskolor, logopeder som möter nyanlända barn med funktionsnedsättningar och ambulanssköterskor som vill ha detta i ambulanserna. Det verkar verkligen finnas ett behov av den här typen av verktyg för väldigt många olika praktiska situationer.

Stor brist på tolkar

Att alla ges möjligheten att kunna kommunicera och ta del av information från myndigheter är givetvis viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, men det råder stor brist på tolkar och dessutom brister ofta kvaliteten då det inte ställs krav på att tolkarna är kvalificerade, menar Lorna Bartram.

Inom många språk finns det också stora dialektala variationer, vilket ökar riskerna för att den information som kommuniceras inte blir helt korrekt.

– Det är inte rättssäkert. Lagen säger att alla har rätt till information men i praktiken är det svårt att tillgodose behoven.

Kan vidareutvecklas med fler språk

Appen finns nu att ladda ner för iPads i App Store. Förhoppningen är att PicTalk ska utvecklas till fler användningsområden och med fler språk, men hittills har all utveckling skett av Lorna och Pak Lau. De har gjort det på sin fritid och nu har Pak Lau pluggat färdigt i Sverige och återvänt till Hongkong, så vad som händer framöver är lite oklart. Det har visats intresse för appen från olika håll, men mer än så vill inte Lorna Bartram avslöja i nuläget.

Just nu har hon fullt upp som anställd projektassistent i det tvååriga forskningsprojektet Integration med mobilen, ett samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och Chalmers som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Målet med det projektet, som startade i november 2016, är att skapa en mobil plattform för smarta mobiltelefoner. Den ska samla olika verktyg för integration samt erbjuda ett professionellt nätverk som ska förbättra nyanländas möjligheter att snabbare och på ett mer målinriktat sätt inkluderas i samhället.

– Det handlar om språkinlärning men också om samhällsinformation och en plattform för att knyta kontakter. Tanken är att det ska vara en plattform som samlar olika verktyg, ett komplement till SFI-undervisning etcetera, säger Lorna Bartram.

Hon ser det som ett drömjobb.

– Det är roligt att göra något praktiskt och kunna få in sina kunskaper i ett verktyg som faktiskt kan hjälpa människor. Alla människor har ett behov av att uttrycka sig och kommunikation är en mänsklig rättighet!

Fick jobb även på Sahlgrenska

I nuläget fokuserar projektet Integration med mobilen på arabisktalande med olika utbildningsbakgrund men på sikt hoppas man på att kunna använda den nya teknologin för alla som nyligen kommit till Sverige.

Under 2017 kommer Lorna Bartram också att jobba deltid på Dart Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med projektet KomHIT Flykting som finansieras av arvsfonden.

– Det var de som gjorde bildstöden för flyktingar som delades ut på Centralstationen och jag kommer nu att vara med och göra bildstöd anpassade för hälso- och sjukvård samt tandvård. Det som också är roligt är att jag kommer att ha möjlighet att fortsätta utveckla och testa PicTalk inom det projektet.

Hur det blir med masterstudierna på SIK återstår att se. Antingen får de vänta lite eller också lyckas Lorna hitta ett sätt att integrera sitt pågående arbete i den kommande masteruppsatsen.

Forskargrupp: Mihail Anton, Lorna Bartram, Sylvana Sofkova Hashemi, Linda Bradley, Nataliya Berbyuk Lindström och Khaled Al-SabbaghSedan november 2016 är Lorna Bartram anställd som projektassistent i det tvååriga forskningsprojektet Integration med mobilen och håller till på institutionen för tillämpad IT på Lindholmen. Från vänster: Mihail Anton, Lorna Bartram, Sylvana Sofkova Hashemi, Linda Bradley, Nataliya Berbyuk Lindström och Khaled Al-Sabbagh. Foto: Ratiba Hanoush

Artikeln publicerades först i Humanistiska fakultetens årsmagasin Humanisten.

Fakta

Fakta om PicTalk

Appen (för iPad) kombinerar bilder som är kopplade till en flerspråkig ordbok och stöder för närvarande arabiska och svenska. Målet är att även översätta till andra stora flyktingspråk där det råder tolkbrist. Eftersom det bara är en betaversion är innehållet begränsat till användning i sjukvårdsreceptioner, men planen är att utöka innehållet efter fler användningsområden och i samarbete med verksamheter och användare.
På vänster sida i appen finns situationsspecifika ord och fraser och på höger sida mer allmänna ord för exempelvis siffror, tid, känslor och vägbeskrivningar. Innehållet läses även upp av en talsyntes. Det finns även en betaversion av en förskolevariant, PicTalk PreSchool på arabiska och svenska, för att underlätta kommunikationen mellan förskolepersonal och nyanlända barn och föräldrar.
Länk till webbsida om PicTalk
Video för betaversionen av PicTalk

Fakta om Integration med mobilen

Mer om forskningsprojektet Integration med mobilen, som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers, med information på svenska, arabiska och engelska: http://minclusion.org/

Fler länkar