Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter ska undersöka lokala effekter av covid-19

Publicerad

Bild på två äldre män som går över en gataVad blir de sociala konsekvenserna i en tid med kris och rädsla bland befolkningen? Det skulle kunna vara en av frågeställningarna som studenterna väljer.

Vårens fallstudiekurs i hållbar utveckling har i år fått ett nytt fokus. Studenterna ska nämligen studera vilka lokala och regionala effekter myndigheternas strategier för att minska spridning av covid-19 får, med fokus på hållbar utveckling.

- Kursen är i högsta grad relevant och aktuell. Vi ser en stor möjlighet att studenterna kan bidra med upplysningar och kritisk analys och dra viktiga slutsatser i en situation, där samhället behöver flera perspektiv på utvecklingen, säger Andreas S. Hansen, forskare i kulturgeografi och kursansvarig.

Förändrade förutsättningar gav ny idé

Varje vår ger Avdelningen för kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet en hållbarhetskurs tillsammans med Institutionen för biologi och miljövetenskap, Institutionen för geovetenskaper och Gothenburg Research Institute. På kursen ska studenterna undersöka vilka möjligheter och utmaningar det finns på lokal nivå att jobba mot ett hållbart samhälle.

Kursen bedrivs vanligtvis i grupp, men i och med övergången till distansstudier så tvingades kursledarna att tänka om. Då väcktes även idén att skifta fokus. Istället för det redan planerade ämnet, så ska studenterna nu undersöka vilka effekter myndigheternas strategier för att minska spridning av covid-19 har på samhället.

- Det kan handla om ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Redan nu ser man stora förändringar, säger ekosystemforskaren Louise C. Andresen, som är en av lärarna på kursen, och fortsätter - Det här är ett ’real-time’ problembaserat projekt, och det ska bli väldigt intressant att se vad de kommer fram till.

Studera hemifrån

Förutom att välja ämne och inriktning får studenterna också bestämma vilken metod de ska använda. Allt ska dock kunna gå att genomföra hemifrån, med tanke på att Göteborgs universitet gått över till distansstudier. Studenterna ska också arbeta individuellt med uppgiften.

Om kursen

Sustainable development: A case study approach (15 högskolepoäng)

Kursen startar 26 mars och genomförs under våren. Resultatet redovisas vid examinationen den 5 juni.

Några exempel på ämnen som studenterna kan välja bland är:

  • Över- (under?) turism (folk resar inte lika mycket)
  • Den äldre befolkningen och de hemlösa (socialt ansvar som en utmaning)
  • Sundhetsektorn (under extrem press)
  • Medias roll (vänner eller fiender? Roll och etiskt ansvar)
  • Transport och logistik (hur fungerar transporter när gränserna stänger?)
  • Ekonomisk kollaps (små och stora företag i kris)
  • Rädsla (människors beteende i kris)
  • Luftföroreningar och koldioxidutsläpp (hur påverkar minskad biltrafik/ flygtrafik/färre industrier)

Mer information

Mer information om kursen på Göteborgs universitets lärplattform Canvas.

Kontakt

Andreas Skriver Hansen
E-post: andreas.hansen@geography.gu.se

Louise C. Andresen
E-post: louise.andresen@gu.se