Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter ger ut manifest om humaniora och aktivism

I antologin Manifest skriver 26 studenter om humaniora och aktivism kopplat till dagens politiska klimat. Boken rymmer texter om folkbibliotek, främlingar, feminism och förståelse – och så åtta helt tomma sidor.

”Vilka är de humanistiska ämnenas möjligheter, styrkor och ansvar i dagens samhälle?” Det är en av frågorna som ställs på baksidan av antologin Manifest, där studenter och doktorander från olika humanistiska ämnen har bidragit.omslag Manifest

– Texterna handlar om humaniora och politisk handling, politisk aktivism, och sammanfattar humanistiska tankar kring olika politiska skeenden, händelser och praxis. De visar hur man kan tänka, agera och skriva i en värld som brinner, säger Meri Alarcón.

Hon är student i litteraturvetenskap och en av redaktörerna till boken tillsammans med doktoranden Matilda Amundsen Bergström och studenten Tania Kaveh. Redan för tre år sedan gav de ut en studentantologi om humanioras framtid tillsammans.

"Ligger väldigt bra i tiden"

Den första boken väckte så många följdfrågor om ansvar, och om hur en humanist kan bidra i dagens samhälle, att de inspirerades till att göra ytterligare en antologi.

– När vi väl fick in texterna till den andra boken insåg vi hur brett tänkandet kring politisk handling och humaniora kan vara. Antologin ligger väldigt bra i tiden också, den kom lagom till Bokmässan och känns aktuell i sin världssyn och hur vi kan tänka kring allt det som händer i världen just nu. Lyckosamt i en olycklig tid, kan man kanske säga.

Klassperspektiv och rasism

Meri Alarcón bidrar själv med en text om klassperspektiv, Matilda Amundsen Bergström skriver om människans värdighet och värde, och Tania Kaveh tar upp ursprung och rasism.

Och vad var det där om åtta tomma sidor?

Ja, där skulle det ha legat en text av Sari al-Sagher, litteraturvetarstudent från Damaskus universitet som flydde till Sverige med sin familj år 2015. Han skulle ha skrivit en text om humaniora och flykt, men den pressade situationen på det trångbodda flyktingboendet där han bor omöjliggjorde något skrivande. Det blev ingen text, men de sidor han skulle ha fått i boken finns kvar, tomma.

Kontakt:

Meri Alarcón, student i litteraturvetenskap: telefon 070-212 5912
Matilda Amundsen Bergström, doktorand i litteraturvetenskap: e-post matilda.amundsen.bergstrom@lir.gu.se
Tania Kaveh, student i idé- och lärdomshistoria: tania.kaveh@gmail.com

Boken kan beställas via nils.olsson@lir.gu.se och på www.samladeskrifter.se från och med vecka 42.

År 2014 gav samma redaktörer (plus Vilde Andrea Pettersen) ut antologin Meningens motstånd om humanioras framtid.