Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stöttar lärare i dagliga konfliktsituationer

Publicerad

Hallå Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som tillsammans med Agneta Lundström vid Umeå universitet är aktuell med boken "Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus".

Bild på Ilse Hakvoort och Agneta Lundström.Ilse Hakvoort, t v, och Agneta Lundström

Hallå Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som tillsammans med Agneta Lundström vid Umeå universitet är aktuell med boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus.

Du har forskat om konflikthantering i skolan de senaste 20 åren. Har mängden konflikter i skolan ökat eller minskat under den tiden?
– Det är en fråga som är mycket svårt att besvara. Vad vi kan se är att det har blivit nya former av konflikter. I en demokratisk tid både märks och borde det märkas konflikter tydligare. Det är mer en fråga om medvetenhetsgraden. Vi ser ett värde av att uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede så att de inte eskalerar.

Har konflikterna också ändrats till sin karaktär?
– Grunderna till många konflikter ser lika ut, men sättet att uttrycka sig har förändrats både hos elever och lärare. Till exempel finns det mindre konflikter som eskalerar snabbt genom att negativa yttranden kan spridas snabbare till fler. Lärare behöver förhålla sig mer och mer till ett juridiskt språk.

Du har till helt nyligen lett ett fyraårigt forskningsprojekt om konflikthantering i skolan, med stöd från Vetenskapsrådet. Vilka är de viktigaste slutsatserna ni dragit?
– Vi har sett att grundskollärare redan har ett rikt språk för de dilemman de står in för. De kallar dem inte alltid för konflikter, men de har många och olika genomtänkta strategier att hantera dem.
Genom en bibliometrisk studie har vi kunnat dra slutsatser att det finns ett forskningsområde konflikthantering i skolan, och hur det ser ut.

Ni har skrivit boken som ett svar på en efterfrågan på utbildning, om att hantera spänningar i skolan, från lärare och lärarstudenter. Är er bild att lärare saknar verktyg att klara vardagskonflikter i skolan idag?
– Vi vet att kunskapen inom området har efterfrågats länge. Utifrån vår intervjustudie med lärare kan vi se att de har utvecklat en god handlingsberedskap för de vardagskonflikter de möter. Det vi kan bidra med är att göra konflikthanteringsteorierna mer begripliga och tillämpbara.

Den som följer debatten om konflikter och våld i skolan kan få bilden av att lärarna upplever sig sakna stöd för att agera som stunden kräver vid en konflikt. Vad anser du vara en hållbar och användbar metod för att hantera just konflikter och våld i skolan?
– Boken är tänkt att kunna vara ett stöd för lärare och lärarstudenter för att reflektera tillsammans och bygga upp ett systematiskt arbete för att hantera konflikter. Det finns ett värde i att lära sig att skilja ut konflikthantering från hantering av våldsamma situationer i skolan.

Mer information: Ilse Hakvoort, telefon: 0730-565337, e-post: ilse.hakvoort@ped.gu.se