Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort intresse när Forskning pågår! genomfördes

Publicerad

Runt 200 lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare uppdaterade sig inom det senaste inom Utbildningsvetenskapliga fakultetens forskning när Forskning pågår! för femte året i rad genomfördes på Pedagogen.

Bild från en föreläsning under konferensen.

Besökarna fick bland mycket annat ta del av en keynote-föreläsning av Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, där hon talade om Mellanledare som drivkraft i förskolans och skolans förändringsarbete.

I föreläsningen underströk hon vikten av att professionellt lärande och utveckling sker med en förankring i de behov som finns lokalt.

– Skolutveckling kan drivas av lärarna själva i den lokala skolan. Men svenska lärare skiljer sig från lärare i många andra länder, där man inte alls väntar på signaler från motsvarande Skolverket eller förlagen, säger hon.

Inte formell ledarposition

Med stöd i empirisk forskning lyfte Karin Rönnerman fram mellanledarna som nyckelpersoner för en professionell utveckling på den lokala skolan.

– En mellanledare är en lärare som inte har en formell ledarposition men som har genererat kunskaper att leda professionell utveckling och har en legitimitet för detta ledande från både kollegor och rektor eller förskolechef.

En av konferensens besökare var Björn Wickenberg, förstelärare på gymnasieskolan Rönnowska skolan i Helsingborg.

– Jag leder kollegialt arbete som både arbetslagsledare och programledare på min skola. I min roll ingår bland annat att aktualisera och implementera forskningsresultat som är relevanta för skolan, säger han.

Främst föreläsningarna Skolutveckling på en gymnasieskola genom didaktisk utvecklingsdialog och Karin Rönnermans keynote om mellanledare ansåg han hade varit intressantast så långt när vi möts i en paus.

– Föreläsningarna ger det teoretiska stödet för det som man funderar på sin skolvardag. De understryker hur man ska organisera och genomföra arbetet på skolan, säger Björn Wickenberg.

Helen Bernhardsson från Mor Annas förskola i Alafors anser att konferensen ger en bra möjlighet att hålla sig ajour med det senaste inom forskning, inte minst på förskoleområdet.

– Jag har fått mycket input, inte minst från sessionen om teknikkunskaper och tekniskt språkbruk i förskolans undervisningspraktik liksom från föreläsningen om pedagogiska måltider, säger hon.

Hon tror att hennes medverkan på konferensen kan bli ett tillskott till förändringsarbetet på den egna förskolan.

– Det arbetet är redan påbörjat vad gäller värdeord och förhållningssätt. Men vi behöver påfyllnad, nya medel och inputs och där kan aktionsforskning bli en del. Som lärare i förskola eller skola krävs att hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen för att inte stagnera, säger hon.

Stöd till vetenskaplig grund

Ända sedan starten för fem år sedan har Anette Olin, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, tillsammans med kollegor vid de andra institutionerna på Utbildningsvetenskapliga fakulteten koordinerat konferensen.

– Vi hoppas med konferensen kunna bidra med stöd till utbildningars vetenskapliga grund, den som skollagen talar om inte minst för förskolornas och skolornas del. Konferensen ger oss också chans att knyta kontakter. Det kan resultera i allt från samverkan kring skolutveckling i skolor, till att en skola vill medverka i ett forskningsprojekt eller till att de helt enkelt använder våra forskningsresultat i sitt arbete, säger hon.

Forskning pågår! är en fortbildningskonferens för dem som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn.