Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Stort forskningsanslag till SOM-institutet
Länkstig

Stort forskningsanslag till SOM-institutet

Publicerad

I dagarna meddelades att SOM-institutet tilldelas ett stort forskningsanslag. Totalt omfattar budgeten för anslaget, inklusive medfinansiering, 38 miljoner kronor fördelat över perioden 2023–2028. Pengarna säkerställer att den befintliga verksamheten kan vidareutvecklas men ger också utrymme för en satsning på en helt ny webbpanel.

Anslaget kommer att användas för att höja kvaliteten och kapaciteten vid SOM-institutet som undersökningsorganisation och forskningsinfrastruktur. Bland annat ger det möjlighet att rekrytera nya deltagare till SOM-institutets redan existerande webbpanel, Medborgarpanelen, och ger mer resurser till utökad samverkan med olika aktörer. Det innebär också att det under de kommande åren finns mer medel för samhälls- och metodforskning inom verksamheten.

Utöver detta kommer anslaget att användas för en satsning på en helt ny webbpanel som baseras på ett slumpmässigt rekryterat urval. Den nya panelen kommer att upprättas under 2022–2023 och förväntas vara öppen för ansökningar från forskare och doktorander under 2024.

Data från den nya panelen kommer i större utsträckning än tidigare att göras tillgänglig för återanvändning av intresserade forskare och möjliggöra högkvalitativa analyser som bygger på ett representativt urval av den svenska befolkningen.

Anslaget tillhandahålls inom ramen för CORS (Comparative Research Center Sweden) som är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.