Länkstig

Stora satsningar från VR på Core Facilities i år

Publicerad

EXTERNA MEDEL. Totalt i år har Core Facilities beviljats närmare 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna ska dels gå till investering i befintlig infrastruktur, men också till uppstart av en helt ny infrastruktur av nationellt intresse.

Center for Cellular Imaging (CCI) har tilldelats 7,5 miljoner kronor, Proteomics Core Facility (PCF) har tilldelats 13,6 miljoner kronor, och Mammalian Protein Expression (MPE) har tilldelats 8,5 miljoner kronor för arbetet med att starta upp den nya nationella infrastrukturen för proteinproduktion, PPS.

Forskarsamhällets behov

– De stora satsningarna på instrumentering och ny teknologi som vi

Bild
Elisabet Carlsohn, chef Core Facilities
Elisabet Carlsohn, chef Core Facilities

får möjlighet att genomföra nu är en förutsättning för att möta behoven som finns i forskarsamhället, säger Elisabet Carlsohn, chef för Core Facilities.

Satsningen på proteinproduktion gör också att en viktig pusselbit faller på plats, menar Elisabet. Verksamheten kan nu utökas både nationellt och internationellt.

– Att den nya forskningsinfrastrukturen PPS kommer ledas från GU och väva samman satsningar från både Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten utifrån det behov som finns här i Göteborg.

Håller hög nivå

Elisabet betonar att den höga beviljandegraden på ansökningarna också visar att Core Facilities fortsätter att hålla en hög nationell nivå.

– Det är mycket tack vare det kontinuerliga utvecklingsarbete som alla våra experter och medarbetare genomför varje dag, men också tack vare förtroendet vi har från forskare och ledning - något vi kommer fortsätta att förvalta, säger Elisabet.

FAKTA OM DE TILLDELADE MEDLEN
  • Center for Cellular Imaging (CCI) har tilldelats 7,5 miljoner kronor för investering i ett ELYRA 7-mikroskop vilket är en uppgradering av det befintliga ELYRA-systemet som är närmare 10 år gammalt. Motsvarande summa och investering har även godkänts för KTH i Stockholm och satsningen ingår i National Microscopy Infrastructure (NMI).
     
  • Proteomics Core Facility (PCF) har tilldelats 13,6 miljoner kronor till investering i avancerad masspektrometri och tillhörande automatiseringsrobotar. Bidraget utgör en tredjedel av den totala summan på 41 miljoner kronor som tilldelats den nationella infrastrukturen BioMS.
     
  • Mammalian Protein Expression (MPE) har tilldelats 8,5 miljoner kronor fördelat på fem år för arbetet med att starta upp en ny nationell infrastruktur för proteinproduktion, PPS. Ytterligare fem universitet deltar, och den totala summan för hela infrastruktursatsningen är 42,5 miljoner kronor.