Länkstig

Stora förändringar i hanteringen av omställning på arbetsmarknaden i EU-länder

Publicerad

Att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft och arbetstagare få ha kvar sin sysselsättning har alltid varit en av de stora källorna till konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare inom den europeiska sociala modellen. Hur görs omställningar på arbetsmarknaden under en ekonomisk kris?

I det EU-finansierade projektet MOLIERE har forskarna Ola Bergström och Vedran Omanovic på Företagsekonomiska institutionen tillsammans med ett 20-tal andra forskare studerat hur bruket av omställning på arbetsmarknaden har förändrats i elva EU-länder efter den ekonomiska krisen 2008-2009.

Forskarna har sett fyra huvudsakliga utvecklingstendenser när det gäller omställningsarbete:

  • Stora förändringar har skett i de elva EU-ländernas hantering och reglering av omställningsarbete. I länder som tidigare minskade produktionskostnaderna genom lönesänkning använder nu i större utsträckning arbetstidsförkortning.
  • Det blir allt vanligare att länderna lägger tyngdpunkten på att underlätta för arbetstagarna att få nya jobb i stället för att exempelvis erbjuda förtidspensionering.
  • Åtgärder för att hantera strukturomvandling organiseras i allt större utsträckning av och genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter.
  • Den finansiella krisen fungerade som ett stresstest av det rättsliga ramverket för kollektiva uppsägningar. På kort tid förlorade fler arbetstagare än någonsin tidigare i europeisk historia sina jobb och det stod klart att långt ifrån alla som påverkades av omställningen fick tillgång till åtgärder som skulle underlätta för dem att få nya arbeten.

I rapporten "Monitoring Learning and Innovation in European Restructuring. Draft synthesis report" skriver forskarna att långsiktig konkurrenskraft kräver att fokus skiftar från att försöka hindra arbetsgivare från att göra massuppsägningar till att i stället underlätta för arbetstagare att hitta nya arbeten. Det gäller alltså att reglera villkoren som underlättar för avskedade att hitta nya jobb

Resultaten från projektet MOLIERE har bland annat avrapporterats på workshopar i Bryssel och Paris under november 2014.