Bild
Ka-Wei Tang
Foto: Elin Lindström
Länkstig

SSMF:s Stora Anslag till Ka-Wei Tang

Ka-Wei Tang är en av två forskare vid Sahlgrenska akademin som i år får SSMF:s Stora Anslag. Han forskar om virus som orsakar cancer och är på god väg att utveckla en ny strategi som för möjlig behandling av cancer orsakat av Epstein-Barr viruset, ett virus som nästan alla vuxna bär på.

Ka-Wei Tang bedriver forskning som spänner mellan grundvetenskap och klinik på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning på Medicinareberget. Där har han byggt upp en grupp som består av molekylärbiologer, bioinformatiker och läkare. Hans forskningslinje om Epstein-Barr viruset har stötts av Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine (WCMTM), och nu har han säkrat ytterligare fyra års forskningstid. Genom SSMF:s Stora Anslag på nästan 5,7 miljoner kan han fortsätta kombinera sin ST-läkarttjänst inom Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska och med forskning på Medicinareberget.

Nu börjar det roliga

– Vid det här laget har vi hunnit karakterisera cancervävnader väldigt väl med en-cellssekvensering. Vi har dessutom kunnat visa att Epstein-Barr virus-positiva cancerceller dör om man slår ut virala komponenter. Nu börjar det riktigt roliga, säger Ka-Wei Tang med ett brett leende.

Epstein-Barr virus är ett herpesvirus som de flesta infekteras med under unga år. Efter tillfrisknandet ligger viruset kvar vilande i kroppen. Nästan alla vuxna människor på jorden bär alltså på det latenta viruset men får inga symptom. Viruset kan dock orsaka flera olika sjukdomar, och i ovanliga fall även magsäckscancer och blodcancerformen lymfom. Risken att viruset ska orsaka lymfom ökar om du behandlas med immundämpande läkemedel efter transplantation eller om immunförsvaret är nedsatt av andra orsaker.

Bild
Foto: Elin Lindström

Inaktiverar virusgen

Ka-Wei Tangs grupp har utvecklat en datorbaserad teknik för att förutsättningslöst karaktärisera vilka virusgener som uttrycks i cancer som är associerad med Epstein-Barr virus. Gruppen har analyserat viralt genuttryck i form av RNA-data från över 200 tumörer. De kunde då inte hitta RNA från välkända virala cancergener, vilket var oväntat. Däremot hittade de höga nivåer av RNA från virusgenen RPMS1 i nästan alla tumörer. Virusgenen RPMS1 är ett så kallat långt icke-kodande RNA, vilket innebär att den inte producerar ett protein.

– I försök med cellinjer positiva för Epstein-Barr virus har vi sett att tillväxten och överlevnaden av cancerceller minskar markant när vi slår ut virala RNA, berättar Ka-Wei Tang.

God tajming

Förenklat uttryckt skapar forskargruppen en spegelvänd kopia av RPMS1-genen som dockar in och oskadliggör genen. Gruppen studerar för närvarande mekanismerna, och den nuvarande hypotesen är att RNA från Epstein-Barr viruset binder cellulära proteiner vilket leder till att de naturliga cellfunktionerna sätts ur spel. När detta RNA sedan blockeras kan cellen reagera på virusinfektionen.

De virala generna kan vara ett nytt läkemedelsmål, och ligga som grund för en avancerad form av behandling som kallas Anti-Sense Oligonukleotider. Sådana läkemedel ska passande nog utvecklas inom den nya satsningen OligoNova i Göteborg.

– Tajmingen är väldigt bra, konstaterar Ka-Wei Tang och fortsätter:
– Jag har nu börjat leta efter kliniska partners, för att se om våra resultat kan tas från petriskålen till patientmaterial.

Förutom Ka-Wei Tang får även Ana Luis SSMF:s Stora Anslag, och Akademiliv återkommer med en intervju med henne. Både Ka-Wei Tang och Ana Luis fick stöd från Forsknings- och innovationskontoret (FIK) inför ansökan och intervju för anslaget från SSMF.

Denna text publicerades ursprungligen på akademiliv.se.

Text och foto: Elin Lindström