Länkstig

Språkforskare ger praktiska råd för flerspråkiga arbetsplatser

Hur kommunicerar man bäst på en arbetsplats där människor har olika förstaspråk? Nu finns en ny vägledning med praktiska råd för alla som arbetar på en flerspråkig arbetsplats. Lotta Olvegård är en av tre språkforskare som står bakom vägledningen. – Det finns inte så mycket populärvetenskapligt skrivet om flerspråkighet på arbetsplatser, så det här känns väldigt roligt!

Bild
Bild på Lotta Olvegård, universitetslektor i svenska som andrasrpåk.
Lotta Olvegård, universitetslektor i svenska som andraspråk.
Foto: Jessica Oscarsson

Vägledningen Flerspråkighet i arbete har publicerats av Språkrådet och riktar sig främst till svensktalande personer som arbetar på flerspråkiga arbetsplatser. I vägledningen får du en översiktlig bild av hur språkinlärning går till men framförallt får du konkreta tips och råd på hur du bäst stöttar en kollega som håller på att lära sig svenska som vuxen.

Lotta Olvegård menar att det finns en idé om att man lär sig svenska så fort man kommer ut i arbetslivet och bara anstränger sig lite, men det stämmer oftast inte. Det krävs ett engagemang från båda sidor samtidigt.

– Ansvaret för att lära sig svenska läggs helt på individen själv, och med den här vägledningen vill vi visa att språkinlärning och utveckling är ett delat ansvar. Man måste få möjligheter att utveckla sin svenska tillsammans med andra. Och det tar mycket längre tid än vad många verkar tro, säger Lotta Olvegård.

Ett sätt att nå ut brett med forskningen

Bild
Bild på "Flersårkighet i arbete"
Flerspråkighet i arbete är en vägledning publicerad av Språkrådet. Den är till för alla som arbetar på en flerspråkig arbetsplats, men kanske främst för dig som är svensktalande.

Flerspråkighet i arbete ger läsaren handfasta tips på hur man kan planera möten, sköta rekrytering och hantera det dagliga arbetet på en arbetsplats där det talas många språk. Texterna bygger på aktuell forskning inom flerspråkighet och svenska som andraspråk och du får möta flerspråkiga personer, deras svenskspråkiga chefer och kollegor som alla delar med sig av sina erfarenheter av flerspråkighet i arbetslivet.

– Det finns en hel del svensk forskning om det flerspråkiga arbetslivet, men den når ju inte ut till allmänheten på det sätt som vi hoppas att den här skriften ska göra. Vi hoppas att politiker och chefer på olika arbetsplatser hittar den och att man kanske får upp ögonen för den enorma resurs flerspråkiga anställda och medarbetare är i arbetslivet, säger Lotta och fortsätter:

Det finns ett väldigt tydligt ”bristperspektiv” på människor med svenska som andraspråk i media och politisk debatt idag som måste motverkas på alla sätt. Den här skriften är en liten, liten del i denna motverkan.

Kompletteras med poddavsnitt

I samband med publiceringen släpper podden Svenskan i samhället ett nytt avsnitt om flerspråkighet på jobbet. I avsnittet, som är nummer fyra i ordningen, medverkar Lotta Olvegård tillsammans med Sofia Tingsell, initiativtagare och medförfattare till vägledningen.

– Vi pratar om synen på flerspråkighet som gör att språk ofta är en outnyttjad resurs samt om hur man skapar goda förutsättningar för bättre kommunikation på arbetsplatsen, säger Lotta.

Text: Sven Lindström

FAKTA

Flerspråkighet i arbete är skriven av Carla Jonsson, Lotta Olvegård och Sofia Tingsell. Formgivning och redigering har gjorts på Språkrådet under ledning av Sofia Tingsell, som också är initiativtagare till rapporten.