Bild
Bilden visar Lennart Rådenmark från Länsstyrelsen och Eva Hallberg från Västra Götalandsregionen som inledde seminariet.
Lennart Rådenmark från Länsstyrelsen och Eva Hallberg från Västra Götalandsregionen inledde seminariet.
Foto: Lars Carlsohn
Länkstig

Spel om pengar: Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi?

Uppemot 400 personer var anmälda till webbinariet om spelberoende den 1 oktober 2020 som arrangerades av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Spelberoendes förening i Göteborg och Västkom.

Ta del av filmerna från seminariet

 

”Vi måste ha ett bra skydd för konsumenten”

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Den svenska staten svek de svenska spelkonsumenterna under ganska många år. Många spelbolag etablerade sin verksamhet utomlands och behövde inte följa den svenska spellagstiftningen och svenska konsumentskyddsregler. Spelmarknaden var i praktiken oreglerad samtidigt som spelberoende inte fanns med i socialtjänstlagen.

En av de frågor jag började med direkt när jag kom till Finansdepartementet 2014 var att driva igenom den spelreform som var tänkt att genomföras i slutet av 90-talet men som inte blev verklighet då. Vi satte igång arbetet 2015 och 2019 återtog den svenska staten kontrollen över spelmarknaden och gjorde det som medborgarna har rätt att förvänta sig: Vi skyddar konsumenter med svensk lagstiftning och ser till att de aktörer som riktar sig mot Sverige behöver följa regler. Året innan kom spelberoende med i socialtjänstlagen. Så efter två decenniers frånvaro kom staten tillbaka och tog sitt ansvar.

Nu har vi verktygen. Vi kan införa restriktioner för att skydda konsumenten, vi kan sätta in förebyggande insatser, vi kan lagstifta och överhuvudtaget sätta de regulatoriska ramarna för spelandet. Vi är dock inte i mål. Det kommer att krävas kontinuerliga justeringar av detaljer i regelverket för att vi ska kunna skydda konsumenterna. Jag är glad över att vi har ett antal skyddsmekanismer som spelpaus och att vi kan styra beteendet hos spelbolagen. Jag är också glad över att vi har två tillsynsmyndigheter och att det har kommit rättsliga avgöranden där domstolar klargjort gränser.

Jag är dock inte glad över marknadsföringssituationen. Vi har en aggressiv spelreklam som utsätter de konsumenter som befinner sig i riskzon. Mot den bakgrunden sker ett arbete med att ta fram förslag till lagstiftning som skärper skyddet för spelkonsumenter och begränsar de mest riskfyllda inslagen i marknadsföringen av spel. Om några månader tar jag emot förslag från den utredningen. Vi avser att stärka skyddet, den aggressiva marknadsföringen måste bort. Vi måste ha ett bra skydd för konsumenten.

Vi har gått igenom en märklig tid. I ett läge där den sociala isoleringen och oron för ekonomin och framtiden ökar, måste vi också vidta corona-relaterade åtgärder för att skydda människor. Vi har infört temporära gränser för insättning på nätkasinon, infört skärpta restriktioner vad gäller bonusar vid nätkasinospel och andra åtgärder gällande nätkasinon – för vi vet att det är där som de största riskerna finns. Detta mötte först kritik, inte minst från spelföretagen, men vi gjorde bedömningen att detta är en av de skyldigheter en stat har, att skydda konsumenterna genom ytterligare restriktioner. Även andra regeringar i andra länder har vidtagit liknande åtgärder, några har även förbjudit nätkasinospel under corona.

Jag är tacksam för nära dialoger med alla aktörer, organisationer som arbetar med spelberoende, offentliga aktörer och forskare. Det är tack vara de kontakterna som vi har kunnat fatta de beslut vi har fattat och den här kunskapsöverföringen till regeringen gör det möjligt för oss att fatta rätt beslut och stärka skyddet för svenska konsumenter.

Frågestund

Många reagerar på den aggressiva spelreklamen, inte minst gällande nätkasinon. Kan man förvänta sig någon begränsning av den?

- Vi gör bedömningen att det behövs regelverk på det här området och om några månader kommer förslag om regelverk kring just spelreklam. Vi behöver minska den mest aggressiva och framförallt den farligaste spelreklamen, den som avser nätkasinospel. Där behöver vi definitivt tydliga begränsningar också i enlighet med regelverk i andra länder och där använder vi även erfarenheter från andra länder som har lite längre erfarenhet av en omreglerad spelmarknad.

Hur tänker regeringen skydda konsumenter mot spelbolag som inte har spellicens i Sverige?

- Vi har gett Spelinspektionen i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som måste vidtas för att hålla borta aktörer som saknar licens. De ska bort från den svenska spelmarknaden! Det kommer att krävas ett gediget arbete hos flera myndigheter, att vi använder den lagstiftning vi har maximalt och dessutom ytterligare lagbestämmelser. Det här är en legitimitetsfråga. Vill vi ha en ordning med licenser med bolag som respekterar bestämmelserna så måste vi hålla borta de här aktörerna.

När det gäller den kommande ANDT-strategin är det tänkt att spel om pengar ska involveras i den men inte gaming, överdrivet dataspelande. Med tanke på att dessa frågor tenderar att flyta ihop genom exempelvis loot-lådor (som gör det möjligt att köpa virtuella objekt i spel), vore det inte klokt att även involvera gaming i den nationella strategin?

- Vi följer utvecklingen och de åtgärder som vidtas i andra länder. Loot-lådor riskerar att vara en farlig inkörsport och något vi verkligen måste se med försiktighet på. Vi kommer säkert behöva beröra den typen av problematik men detaljerna kring de strategier som regeringen avser att lägga fram återkommer vi till.

De genomlysningar av hur det ser ut i kommuner och regioner runtom i landet när det gäller hur mycket stöd och behandling man kan erbjuda visar att det ser väldigt olika ut. Är det något som regeringen vill åtgärda för att det ska bli mer jämlikt över landet?

- Detta måste erbjudas av alla, sen måste många kommuner samarbeta för att kunna erbjuda stöd och jobba tillsammans och hitta modeller för att uppnå kostnadseffektivitet. Men visst har vi ett behov av att följa utvecklingen.

Hur står vi oss i jämförelsen med våra nordiska grannländer? Vad har du att säga om den mer restriktiva norska hållningen?

- Den svenska marknaden såg ut som den gjorde med tiotals aktörer som bedrev verksamhet från utlandet i Sverige. Vår bedömning var att om vi skulle lyckas få igenom en reform som innebär stärkt skydd för konsumenterna så var licenssystem den möjliga vägen. Sen finns det säkert de som tycker att vi skulle ha infört monopolsystem men den politiska bedömningen var att detta var den möjliga vägen och även den som riksdagens majoritet ställde sig bakom.

Apropå pandemin: Sverige har inte förbjudit nätspel under corona, varför?

- Vi gjorde en avvägning mellan olika intressen: intresset bland bolagen med licens att få fortsätta bedriva verksamhet men också intresset av att förstärka skyddet på grund av social och ekonomisk oro och risken att problematiskt spelande ökar vid social isolering. Tak på bonuserbjudanden och tidsgräns för spelande gör att vi får ett bättre skydd. Det var en proportionerlig och välavvägd modell som stärker skyddet för konsumenterna under corona och den väg de flesta europeiska länder valde.

Relaterat till spelberoende så är det ju något som SMS-låneföretag profiterar på, vad tänker du om det?

- Frågan fanns med i spelutredningen och det är en fråga som finns med i de olika processer vi har igång. Jag är glad att vi kunde ta några steg under förra mandatperioden, vi vet att det finns ett samspel mellan snabblånemarknaden och spel om pengar. Jag är övertygad om att det behöver göras mer och jag har en nära dialog kring detta med min kollega, finansmarknadsminister Per Bolund.

 

Spelberoendes förening i Göteborg
Judith Horvath och Jimmy Nilsson

Judith inledde med att konstatera att spelberoende drabbar både män och kvinnor.

- Jag har en väldigt lång spelarkarriär bakom mig. När jag kom till Spelberoendes förening 2005 var jag den enda kvinnan. Nu ser det annorlunda ut och det beror väl på nätkasinona och på tillgängligheten. Man behöver inte ens klä på sig, allt är bara ett knapptryck bort. Bland de kvinnor som kommer till oss är det vanligt att de spelar på nätkasino.

Judith berättade att det är nästan lika många anhöriga som spelare som söker sig till föreningen. Hos föreningen kan spelarna i självhjälpsmöten känna igen sig i varandras berättelser och få hjälp och stöd och känna trygghet i detta. De anhöriga behöver få konkreta råd och de kan också få stöd i andras berättelser.

– Om anhöriga är med på våra gruppsamtal får de höra andra spelares historier, att de inte är ensamma och de får råd och stöd om hur de kan stötta och hjälpa sin spelare. Många gånger känner de lika stor skam som spelaren. De har ofta inte så många att prata med om sina problem, sa Judith.

Judith och Jimmy beskrev att personer med spelberoende i allmänhet blir påkomna eller pressade att sluta och det brukar bli en underbar befriande känsla när de får kapitulera.

– Skammen är ofta enorm men när bubblan spricker slipper man gå och dölja allt. Istället infinner sig en sån lättnad och man kan söka hjälp i sin spelfrihet, sa Jimmy.

En skillnad idag jämfört med tidigare är hur snabbt ett beroende kan utvecklas.

- Det som tog mig 30 år att ställa till tar max ett år idag på grund av möjligheten att skaffa pengar snabbt via SMS-lån, sa Judith.

Ofta när det gäller konsekvenser av spelberoende så tänker man på ekonomi men Judith beskrev andra aspekter:

– Tänk all tid när man trott att man varit en närvarande förälder! Fysiskt ja, men i huvudet är man någon annanstans.

Jimmy höll med:

- Jag tror att de flesta landar i att det inte är ekonomin som är värst utan sveket mot nära.

Judith beskrev att föreningen fungerar som ett långsiktigt skydd för många av de som går dit.

- Kostnadsmässigt finns det nog inget bättre än vår organisation som kan hjälpa och göra det så långsiktigt. Man slussas inte ut utan hos oss kan man få stöd under hur lång tid som helst, sa Jimmy.

Jimmy och Judith berättade att under pandemin har stödgruppsverksamheten blivit digital och det fungerar bra för många. De som inte deltar på det sättet ringer föreningen upp istället. De har även haft utomhusmöten i Slottsskogen.

Frågestund

Vad är det första rådet man ska ge till en person som nyss insett att hen är spelberoende?

- Det första är att erkänna att man har ett problem, kapitulera och berätta för den nära omgivningen, gärna lämna över ekonomin till någon närstående och sätta sig på spelpaus, sa Judith.

– Rådet till anhöriga är att ställa frågan rakt ut och begära bankutdrag bara för att få spräckt bubblan så att man inte har något att försvara. Allt behöver komma fram, sa Jimmy.

Vad kan man behöva för hjälp och stödinsatser från samhället?

– Det är mycket bättre nu än för bara 3–4 år sen. Medvetenheten har ökat. Vi har fått Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa och vi i vår förening har rätt mycket kontakt med vården och socialtjänsten, sa Judith.

Känner kvinnor med spelberoende mer skam än vad män gör?

- Ja, man döljer det nog mycket längre att man har ställt till det och putsar fasaden tills den rämnar. Jag spelade som mest när barnen var tonåringar. Jag var bullmamma på dagen och spelade på nätterna, sa Judith.

Har ni sett någon skillnad gällande ålder, är det fler yngre som söker sig till er idag?

- Det är både fler yngre och fler äldre. Det finns inget som är mer demokratiskt än spelberoende, det kan drabba alla oavsett status, ålder eller utbildning, sa Judith.

- Även om många yngre fastnar i spelandet så kommer de inte till oss. Det är först när de flyttat hemifrån och ska klara ekonomin på egen hand, sa Jimmy.

Får spelberoendeföreningar och andra organisationer som arbetar med de här frågorna tillräckligt med ekonomiska resurser idag?

– Göteborgsföreningen får det som vi behöver i dagsläget för att kunna ta hand om de som hör av sig. Sen vet vi att 2018 hade vi cirka 1000 unika hjälpsökande och det är klart att det är fler än så som har problem i Göteborg, så det finns fler att nå ut till.


Länktips: Spelberoendes förening i Göteborg: https://spelberoende.se/foreningar-och-stodgrupper/goteborg/

 

Upptäcka och behandla spelberoende
Amanda Lindskog, psykolog och Annika Hofstedt, psykolog och enhetschef på Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens Mottagning för spelberoende och skärmhälsa öppnade förra året och den har ett regionalt uppdrag att behandla personer med spelberoende och datorspelsberoende. Från och med den 1 oktober 2020 tar mottagningen emot personer som är 16 år och äldre. Från att inledningsvis enbart ha erbjudit behandling för spelberoende (beroende av spel om pengar) börjar man nu också ta emot remisser till en nyutvecklad behandling för datorspelberoende.

Såhär långt, när mottagningen enbart behandlat spelberoende, är det ungefär lika många män som kvinnor som kommer dit. Den vanligaste spelformen som personer som kommer till mottagningen har problem med är nätkasino.

Hasardspelssyndrom eller spelberoende är den första beroendediagnos som inte är substansbetingad, det är ett beteendeberoende som inte har att göra med att man tillför en substans (som fallet är med exempelvis alkohol). För att få diagnosen ska minst fyra av följande nio kriterier vara uppfyllda: upptagenhet (även när man gör annat är tankarna upptagen av spelandet), tolerans (man måste öka insatserna för att få ut samma effekt av spelandet), kontrollförlust (man tappar kontrollen över sitt spelande), abstinensbesvär, spelandet blir en flykt från negativa känslor, spelaren jagar förluster och försöker spela tillbaka det som gått förlorat, lögner, sociala konsekvenser samt ekonomiskt beroende av andra.

Amanda berättade att samsjuklighet är vanligt bland de som söker vård för spelberoende. En studie gjord i Malmö visade att 60 procent av de som sökte vård där uppfyllde kriterierna för en annan diagnos, exempelvis ångest eller depression.

- Suicidtankar och suicidförsök är också vanligt så det är viktigt att fånga upp och fråga om det, sa Amanda.

Det finns en regional medicinsk riktlinje för spel om pengar i Västra Götalandsregionen: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45890/Spelberoende%20-%20spel%20om%20pengar.pdf?a=false&guest=true

Riktlinjen lyfter fram att det är viktigt att uppmärksamma och kartlägga spelberoendet. Lindrigt spelberoende hanteras av primärvården och generell öppenpsykiatrisk specialistvård. Huruvida ett beroende är lindrigt eller allvarligt beror på hur många av diagnoskriterierna som är uppfyllda. Personer med medelsvårt och svårt spelberoende ska få hjälp på mottagningen.

För de personer som behöver hjälp finns insatser som spelpaus.se, stödlinjen.se, brukarföreningar, kommunens budget- och skuldrådgivning och så mottagningen där Amanda och Annika jobbar.

Socialstyrelsens rekommendation när det gäller spelberoende är kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Mottagningen erbjuder en KBT-baserad behandling med MI-inslag, individuellt eller i grupp. 

- Grupp kan kännas läskigt men många uppger att de tycker att det har varit givande att träffa personer i samma situation, sa Amanda.

En behandling har många olika beståndsdelar varav en är stimuluskontroll, att begränsa tillgången till spel och pengar. Det kan vara viktigt att ”stoppa blödningen” genom att ta bort bank-ID exempelvis och koppla behandlingen till mål när det gäller spelandet (spelfrihet, kontrollerat spelande) men även övriga mål i livet. Det kan handla om saker du har raserat som du vill bygga upp och saker du vill fokusera på istället för spelandet. Du behöver också skaffa dig meningsfulla aktiviteter att fylla tiden med. Spel tar upp mycket tid och när du plockar bort det leder det ofta till rastlöshet. Kan du hitta annat att fylla tiden med så blir du även mindre sårbar.

Som en del av behandlingen ingår också en brukarföreläsning som Spelberoendes förening ordnar. Behandlingen tar också upp spelsuget och vad det triggas igång av. Har du saker eller situationer som du förknippar med spel och hur kan du hantera dem på andra sätt än att spela? De tankar och känslor du har kring spelandet berörs också i behandlingen. Hur kan du göra när de tankarna dyker upp? Hur kan du hantera känslorna på ett annat sätt än att spela? Även problemlösning är viktigt för många har problem som de tänker att de löser om de spelar. Återfallsprevention ingår också som en del i behandlingen. Finns det vissa risksituationer och hur hanterar du dem? Och avslutningsvis handlar behandlingen om att vidmakthålla de strategier du fått med sig i behandlingen när den är över.

Frågestund

Shoppingberoende handlar också om pengar som försvinner, kan personer med det beroendet söka vård hos er?

- Nej, mottagningens uppdrag är att ta emot personer som uppfyller diagnosen för spelberoende (spel om pengar) eller datorspelsberoende, sa Annika.

När det gäller samsjuklighet, vet man något om vilken diagnos som kommer först?

- Av de som vi möter kan vi kanske se att det finns en ökad sårbarhet bland de som har psykisk ohälsa. Men det kan också vara så att man egentligen har ett rent spelberoende och sen får exempelvis en depression till följd av sitt spelberoende, sa Amanda.

Hur hanterar mottagningen samsjuklighet?

- Vi är en komplementär mottagning så det är viktigt med samverkan med psykiatrin, annan vård, boendestöd och så vidare. Det går att söka till mottagningen och få behandling hos oss även om det finns annan psykiatrisk problematik, men vår behandling riktar sig specifikt mot spelberoendet eller datorspelsberoendet, sa Amanda.

Hur kommer man till mottagningen?

- Det enklaste är att söka på egen hand (egenremiss) men man kan också bli remitterad av andra vårdgivare, sa Annika.

 

Spelförebyggande arbete i kommuner och regioner. Var står vi? Hur går vi vidare?

Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella samordningen av det förebyggande arbetet när det gäller spel om pengar.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting måste arbeta med att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

I slutet av 2019 gjordes en kartläggning för att få en bild av hur det ser ut i alla regioner och kommuner.

- Det är i vardagen vi möter spelutbudet, i skolan, på arbetet, i föreningslivet eller i mobilen. Det är i vardagen i det lokala vi lever och därför är den lokala nivån viktig, där kan man upptäcka och ge stöd. Det förebyggande arbetet behöver anpassas till de lokala förutsättningarna.

Kommunerna kan vidta en rad åtgärder för att förebygga spelproblem. De kan kartlägga behovet av förebyggande insatser, arbeta för tidig upptäckt av spelproblem, skapa spelfria zoner där barn och unga vistas, anpassa arbetet till de lokala förutsättningarna så att de blir effektiva, bedöma om utbudet av spel är rimligt i förhållande till befolkningen och om dessa är placerade på ett bra sätt i miljön, samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat förebyggande arbete och med vård och behandling samt stödja ideella organisationer och andra aktörer på lokal nivå som kan bidra i arbetet.

En slutsats som Jessika drar av kartläggningen är att det spelförebyggande arbetet behöver utvecklas. Det gäller inte minst det spelförebyggande arbetet bland barn och unga. Landets 21 länssamordnare bedömer på det hela taget att stöd- och behandlingsarbetet är mer utvecklat än det förebyggande arbetet.

Kartläggningen visar att det kommunerna främst har arbetat med är kompetensutveckling till den egna personalen. Det var även vanligt att de uppgav att de integrerat spel i andra områden, som ANDT.

Jessika poängterade att det förebyggande arbetet och stöd och behandling hör ihop.

- Använder de bedömningsinstrument för vuxna och ställer frågor? Identifierar de barn till vuxna med spelmissbruk? Vi vet att de barnen är mer utsatta för risken att börja spela själva, psykisk ohälsa med mera så det är viktigt ur ett förebyggande perspektiv att fånga upp dem.

Kartläggningen visade att 60 procent av kommunerna har rutiner för att identifiera barn, 62 procent erbjuder insatser till barn och 51 procent av kommunerna använder bedömningsinstrument. Men olika verksamheter och insatser behöver koordineras mera.

- Många av de som uppger att de identifierar barn erbjuder exempelvis inga insatser, så där uppstår en skevhet.
 

Vill du veta mer?

Spelprevention.se ger kunskap och vägledning, underlättar beslut och insatser på lokal, regional och nationell nivå

Twitter: @spelprevention

 

Avslutande frågestund

Det ser olika ut mellan olika kommuner och regioner – hur ska vi få fler att göra det lagstiftningen säger?

- Ihärdigt arbete och ökad kunskap. Man kanske tycker att man har instrument men man behöver bli medveten om behov och utvecklingspotential. I och med det gemensamma ansvaret kommun-region finns det hur stor potential som helst att ge varandra draghjälp i att uppfylla lagstiftningen, sa Madeleine Nilsson som är processledare på Västkom.

- Vi har gjort samhällsekonomiska beräkningar som visar att kostnaderna hamnar på arbetsgivare, kommuner och regioner. Det är hälsoekonomiskt smart att vidta åtgärder, sa Jessika.

Det här är ett ungt forskningsområde, finns det en långsiktig strategi för forskning inom området?

- Vi vet en del om behandlingsmetoder, vi vet väldigt mycket om risk- och skyddsfaktorer, sen vet vi mycket lite om vilka metoder som är effektiva för att förebygga och vi behöver veta mer om implementeringsforskningen på lokal nivå och hur vi får det att fungera, sa Jessika.

Vi hörde socialförsäkringsministern om den kommande ANDT-strategin, vad tänker du om den?

- Vi har kommit så långt i forskning och struktur att spel passar bra in. Att få in spel i strategin skulle ge synergieffekter och ge möjlighet att lära av varandra på ett annat sätt, sa Jessika.

Är det många föräldrar som har barn med datorspelsproblematik som hört av sig till er eller vilka vänder sig till er?

- Nu är det alldeles nytt från och med idag, både att vi vänder oss till personer från 16 år och att vi tar emot för behandling av datorspelsberoende. Men ja, föräldrar hör av sig men även vuxna som är oroliga för sitt eget spelande. Sen är det en sak att höra av sig och en annan att väl komma till oss, det finns en tröskel och hur det blir med yngre är något vi får se nu när vi har sänkt åldersgränsen, sa Annika.

Vilken forskning bedrivs på mottagningen?

- Bland annat tittar en doktorand på skattningsskalor för hur man bedömer spelberoende och vi gör en intervjustudie om behandling av datorspelsberoende för att se hur den typen av beroende upplevs av de som är drabbade, sa Annika.

Finns det en ökning av spelberoende bland kvinnor?

- Av de som söker sig till föreningen finns det ganska många kvinnor som på kort tid utvecklat ett spelberoende. Det har blivit väldigt jämlikt på bara några år. Jag tror att det beror på att det har varit mer riktade spelprodukter och marknadsföring till kvinnor. Vi ser en uppgång efter såna kampanjer, sa Jimmy.

Finns det en risk med det delade ansvaret att det blir ingens ansvar? Vad behövs för att stimulera samverkan och att mer görs inom det här området?

- I verkligheten finns det sådana utmaningar, jag tänker till exempel på personer med samsjuklighet och att man måste behandla det ena före det andra. I Västra Götalandsregionen gör vi en revidering av överenskommelsen kring området psykiska funktionshinder och missbruk inklusive spelmissbruk. Det är lagstadgat att vi ska ha det och att vi ska försöka se att det är ett gemensamt ansvar, inte ert eller vårt, och inte leta efter var gränserna går utan snarare flyta in i varandra, sa Madeleine.

- Det är viktigt att se att det aldrig är någon konkurrerande verksamhet utan tillsammans når vi fler och hjälper på olika sätt, sa Jimmy.