Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Specialnummer om genus, sexualitet och språkliga landskap

Publicerad

Överallt i vår omgivning möter vi språk på olika sätt. Genom namn på byggnader, gator och butiker, i annonser, eller online. Den internationella tidskriften Linguistic Landscape publicerar forskning som fokuserar på hur språk kan förstås i samspel med dess omgivning. Nu har tidskriften gett ut ett specialnummer om genus, sexualitet och språkliga landskap. Tommaso Milani på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet är redaktör.

Bild
Tommaso Milani professor i flerspråkighetsforskning
Tommaso Milani professor i flerspråkighetsforskning

Med en stor bredd av teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt visar de samlade artiklarna på hur genus och sexualitet är centrala aspekter av relativt vardagliga maktförhandlingar som sker hela tiden, runt omkring oss. Man kan säga att artiklarna skapar ett empiriskt och analytiskt underlag till Berlant & Warners provokativa konstaterande att "det finns inget mer offentligt än privatlivet", säger Tommaso Milani.

Begreppet Liguistic Landscape är inte bara namnet på den aktuella tidskriften utan också namnet på det relativt nya forskningsfält som har etablerat sig hos sociolingvister, sociologer, socialpsykologer, geografer och medieforskare. Termen användes för första gången 1997 och innebär att man studerar språket på allmänna vägskyltar, reklamskyltar, gatunamn, platsnamn, kommersiella skyltar och offentliga skyltar på statliga byggnader. Genom att hitta mönster och genom att placera materialet i relation till varandra förstår man hur rumslighet skapar mening.

Vad är speciellt med just det här numret?

Bild
Bild på tidskriften

– Det ger en kraftfull påminnelse om att feminismen som en akademisk och aktivistisk företeelse, tillsammans med ett queert momentum som ifrågasätter köns- och sexualitets(anti)normativitet, är viktigare idag än någonsin. I en tid där jämnställdhet mellan könen och den sexuella friheten utmanas i allt högre utsträckning världen över är detta något som behövs.

Specialnumret går att läsa online på John Benjamins Publishing Company men är förtillfället placerad bakom betalvägg.

Till specialutgåvan