Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SOM-priset 2020 till Filippa Werner Sellbjer

Publicerad

Filippa Werner Sellbjer, Lunds universitet, vinner SOM-priset 2020 - ett årligt studentuppsatspris som innefattar ett stipendium på 8 000 kronor. I sin uppsats visar hon att attityder till invandring påverkas mer av kulturella än ekonomiska aspekter, med hjälp av data från den nationella SOM-undersökningen.

Det prestigefyllda SOM-priset som varje år delas ut till den student som skrivit den bästa uppsatsen med hjälp av data från SOM-institutet, går i år till Filippa Werner Sellbjer, Lunds universitet. Filippa vinner priset för sin kandidatuppsats "Invandring – ett kulturellt eller ekonomiskt hot? - Sociotropiska bedömningars effekter på attityder gentemot invandring i Sverige", som examinerades i våras.

Bild
Bild på Filippa, vinnaren 2020
Filippa Werner Sellbjer
Foto: Ingrid Näslund

I sin uppsats analyserar Filippa data från den nationella SOM-undersökningen 2015 - en tid av kraftig polarisering i många frågor relaterade till invandring och immigration - och visar att de kulturella konsekvenserna av ökad invandring väger tyngre än de ekonomiska när det kommer till befolkningens attityder i stort.

Juryns motivering

Filippas uppsats valdes ut bland rekordmånga inkomna uppsatser av en kommitté bestående av forskare från SOM-institutets styrgrupp. Såhär lyder kommitténs motivering:

"Uppsatsen använder data från den nationella SOM-undersökningen för att undersöka hur människors inställning till invandring påverkas av deras föreställningar om invandringens påverkan på kultur och ekonomi. Uppsatsen är såväl teoretiskt relevant som empiriskt gedigen. Resultaten tyder på att både ekonomiska bedömningar och föreställningar om hur kultur och värderingar påverkas av invandring spelar roll, men att medborgarnas attityder till invandring har en starkare koppling till bilden av invandringens kulturella påverkan. Filippa Werner Sellbjer lyckas därmed göra ett intressant bidrag till en aktuell och omdebatterad samhällsfråga.”

________________________________

I vanliga fall delas SOM-priset ut i början av höstterminen, men 2020 års process blev kraftigt försenad på grund av rådande omständigheter. Tyvärr kunde inte heller någon prisceremoni genomföras i år.

I början av april 2021 blir samtliga dataset från SOM-undersökningarna 2019 tillgängliga via Svensk nationell datatjänst, bland annat för studenter som vill använda dem i sina uppsatsarbeten. Nomineringar till SOM-priset 2021 tas redan emot av SOM-institutet.


Område
Student