Bild
Ett antal personer står runt bord där mat delas ut
Foto: Handelshögskolan
Länkstig

Solidariskt kylskåp på Handelshögskolan

Publicerad

Den 20 oktober öppnades det solidariska kylskåpet på Handelshögskolan. Drygt 100 personer hjälpte till att rädda mat som annars skulle ha slängts. Initiativet är ett samarbete mellan personal, Handelshögskolans studentkår och föreningen Handels Students for Sustainability (HaSS).

Hallå där, María José Zapata Campos, docent i företagsekonomi och en av initiativtagarna.

Vad är solidariskt kylskåp? 
Solidariskt Kylskåp är ett medborgardrivet initiativ för att rädda matsvinn från livsmedelsaffärer, bagerier och liknande. Konceptet är enkelt. Mat som annars skulle slängas, hämtas och räddas av volontärer, medlemmar, i de solidariska kylskåpen, t.ex. bröd som inte har sålts, eller produkter vars bäst-före datum är nära eller har passerats, men som fortfarande är lämpliga för konsumtion. Sedan delas maten ut till dem som behöver och vill ha den.

På Handelshögskolan har vi skapat ett solidariskt kylskåp i samverkan mellan studenter (studentkåren och föreningen Handels Students for Sustainability - HaSS) och personal. På premiären hjälpte drygt 100 personer till att rädda mat på Handels, de flesta var studenter från Handels, men också en del studenter från Samfak och en del ur personalen. Vi hämtade maten dagen innan från ett bageri och en livsmedelsaffär, med hjälp av organisationen Solidariskt Kylskåp som har avtal med en mängd företag. Vi lyckades också rekrytera nya volontärer bland studenter och personal för att fortsätta hämta och dela ut mat en gång i veckan från och med november.

Varför är detta viktigt?
På en global nivå går en tredjedel av all mat som produceras till matavfall, med stora konsekvenser för koldioxidutsläpp och ökade klimat­föränd­ringar. Strukturella förändringar är nödvändiga för en omställning mot mer hållbara livsmedelssystem. Men åtgärder i slutet av konsumtionskedjan, som food networks och solidariska kylskåp, är också relevanta för att optimera livsmedelskonsumtion och reducera koldioxidutsläpp, samt för att öka allmänhetens medvetenhet kring frågan.

Med ett solidariskt kylskåp på Handelshögskolan vill vi uppmärksamma frågan om en mer hållbar matproduktion och konsumtion genom denna typ av event, där vi visar och förklarar om matsvinnet. Det blir mycket pedagogisk när maträddare ser den stora mängd av mat som annars skulle slängas. Ambitionen är att koppla samman den här typen av event med föreläsningar kring ett mer hållbart matsystem, och expandera aktiviteterna till att exempelvis skapa mer kunskap för att laga mat med begränsade resurser.

Vi vill också visa att det är möjligt att öppna universitets dörrar och lokaler till allmänheten för att stadens invånare ska praktisera hållbarhet, t.ex. igenom solidariskt kylskåp men också cykelreparationsverkstad och andra hållbarhetsinitiativ. Den typen av aktiviteter bygger gemensamhet bland studenter och personal, skapar kunskap, och tillåter att studenter och andra interagerar som kollegor och grannar, som vi alla är.

Läs mer om Solidariskt Kylskåp på Handelshögskolan