Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sofia Gustafsson vinnare i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

Publicerad

Sofia Gustafsson, student vid juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, får andra priset och 10 000 kr för sin uppsats, Uppenbart på hans villkor – En diskursanalytisk studie av domstolars tillämpning av ansvarsfrihetsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap 14 §, i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus. Motiveringen lyder:

Andra pris: Ansvarsfrihet och synen på barns mognad och sexualitet
Sofia Gustafsson analyserar hur barns mognad, sexualitet och sexuella integritet konstrueras i rättsfall där domstolar tillämpat ansvarsfrihetsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap 14 § för en friande dom, trots indikationer på att gärningen inneburit ett övergrepp mot barnet. Uppsatsen visar att barn så unga som 13 år förutsätts vara tillräckligt mogna för att delta i sexuella handlingar, uttrycka sin motvilja och reagera rationellt. Flickors och pojkars mognad och sexuella självbestämmanderätt uttrycks på olika sätt, vilket reproducerar ojämställdhet och bilden på en traditionell könsmaktsordning. Bristande översyn av bestämmelsen innebär att barn kan möta större krav på agerande och bevisning i sexualbrottsfall än vad vuxna gör.

Läs mer om årets uppsatstävling
 

Källa: Brottsoffermyndigheten