Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Södra Råda kyrka snart återuppbyggd

Publicerad

En grupp människor står inne i den rekonstruerade kyrkan.

Insamlingsstiftelsens styrelse är ansvarig för att byggarbetena går framåt och syns här på besök på plats i Södra Råda

Det forskningsbetonade arbetet med att återskapa Södra Råda träkyrka från 1310-talet är nu inne i slutfasen. Under året startade ett projekt med målsättning att nå fram till ”Färdig kyrka” år 2021. Den återuppbyggda kyrkan kommer snart att ha väggar, tak och golv.

Genom att konsekvent ha arbetat med att undersöka rester från den år 2001 nedbrunna kyrkan, äldre Detalj från byggnadenfoton och besläktade kyrkobyggnader och utifrån dessa iakttagelser återskapa arbetsmetoder och verktyg från byggnadstiden har ny värdefull kunskap skapats. Arbetet har dokumenterats genom filmer, som finns på Hantverkslaboratoriets youtube-kanal, och genom ett stort antal publicerade artiklar och rapporter.

Målsättningen har varit att återta och sprida kunskaper som kan användas vid bevarandet av Sveriges, internationellt unika, bestånd av medeltida taklag och timmerkyrkor. Parallellt med Södra Råda har Ingatorps tiondebod, uppförd 1294, restaurerats. Kunskaperna från arbetet med rekonstruktionen av kyrkan kunde användas vid restaureringen av tiondeboden. Den senare restaureringen har under året uppmärksammats på ett positivt sätt när projektet tilldelades Europas förnämsta kulturarvspris, European Heritage Awards/Europa Nostra Awards.

Taket ska resas i mars 2020

Från mars 2020 kommer arbetet på kyrkplatsen att återupptas med målsättningen att taket ska resas och täckas med stavspån. Kyrkplatsen kommer att vara en arbetsplats under några månader och av säkerhetsskäl inte tillgänglig för besök till dess att taket är på plats och byggställningarna nere.<none>

Under våren 2021 kommer även kyrkan att vara avstängd då treklövervalv och golv kommer att läggas. Efter invigningen under 2021 kommer forskningen att fortsätta med ett internationellt projekt som syftar till att rekonstruera hantverket bakom tak- och väggmålningarna i koret. Även utvärdering av tjärningsmetoder kommer under flera år ske av Hantverkslaboratoriet. Utemiljön, klockstapeln, interiörerna är andra exempel på möjliga framtida forskningsprojekt.

Här finns mer information om rekonstruktionen av Södra Råda kyrka