Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sociolingvistik i praktiken

Publicerad

Att lära sig sociolingvistik – hur språk och samhälle hänger samman – gör man bäst genom egna undersökningar. Det anser Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap, som tillsammans med kollegan Stina Ericsson, docent i svenska språket, är redaktör för läroboken Sociolingvistik i praktiken, där ett antal forskare visar hur de går till väga.

Sally Boyd och Stina Ericsson. Foto: Monica Havström.

– Boken är en metodbok, som är tänkt att läsas av studenter som redan bekantat sig med sociolingvistik i en introduktionskurs i lingvistik eller i något annat språkämne. Idén är att ge studenterna en grund för att göra sina första sociolingvistiska undersökningar själva i sin närmiljö, säger Sally Boyd.

Med hjälp av sociolingvistik kan man undersöka hur vi använder språk i ett socialt sammanhang. Primärt har det handlat om hur vi använder språk när vi talar med varandra, men på senare tid har det även genomförts sociolingvistiska studier av skriftspråket.

‒ Fokus ligger hela tiden på vad folk faktiskt gör, inte vad som anses vara rätt och fel. Det kan dock även handla om vad folk tror och tycker om olika språkbruk, säger Stina Ericsson.

Olika metoder

I boken visar forskarna vilka metoder de använder sig av för att samla in och analysera data. Varje kapitel är skrivet av en forskare som har genomfört en lyckad undersökning, företrädesvis om svenska språket, med en specifik metod.

Det handlar till exempel om enkätmetoden, gruppsamtal och intervjumetoden, insamling och bearbetning av talspråksmaterial, deltagande observation (framför allt i klassrumsmiljöer), folklingvistik (folks uppfattningar om språk och språkvariation), interaktionell lingvistik (grammatik i samtal) och verksamhetsanalys (bland annat om hur man skriver sms).

Målet med boken är att inspirera läsaren att själv undersöka språkanvändning i det omgivande samhället: vid köksbordet, i sms-konversationer eller ute på skolgården. Man kan lära sig mycket, till exempel bara genom att intervjua en gammal släkting och sedan göra en näranalys av hur hen använder språket och svarar på olika frågor.

‒ Allting går ju att säga på mer än ett sätt. Varför använder den här talaren just det här sättet just här just nu? Det kan handla om allt från hur hen uttalar en vokal till hur hen organiserar en berättelse om en händelse från barndomen. En enda inspelning blir en osinnlig källa till sociolingvistiska undersökningar, säger Sally Boyd.