Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Smarta mobiler en av orsakerna bakom kraftigt minskad fysisk aktivitet bland pojkar

Publicerad

Pojkar i åldern 11-13 år har minskat sin fysiska aktivitet med en fjärdedel på tretton år. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. – Vi kan inte bortse från en smartphone-effekt, säger Anders Raustorp vid Göteborgs universitet.

Undersökningar som mäter ungas idrottsvanor finns det gott om, men den aktuella studien har mätt total daglig fysisk aktivitet hos de unga.
En grupp forskare har under ledning av docent Anders Raustorp under ett antal skoldagar undersökt den fysiska aktiviteten hos mellan 40 och 100 barn i årskurs 2 och årskurs 5 på fem skolor vid tre tillfällen under perioden 2000-2013. Aktiviteten har noterats under skoltid och fritid genom stegräknare, plus att vikt, längd och BMI, body mass index, mätts.

20 procent når rekommendationen

För flickor i årskurs 2 ökade aktiviteten mellan år 2000 och 2006 för att stabiliseras 2013. Pojkar i årskurs 2 och flickor i årskurs 5 hade en stabil nivå 2000-2013. För pojkarna i årskurs 5 uppmättes dock en genomsnittlig minskning på 24 procent, från 16670 steg per dag till 12704 steg. Endast 20 procent av pojkarna når rekommenderade 15000 steg.

– Det är bekymmersamma resultat. Regelbunden fysisk aktivitet medför betydande hälsovinster för barn. Vi vet dessutom från tidigare studier att de barn som bedöms som otillräckligt aktiva i tolvårsåldern i hög grad behåller sitt aktivitetsmönster upp i vuxen ålder, säger Anders Raustorp.

En följd av den minskade rörligheten är att andelen barn med övervikt/fetma ökade i tre av de fyra undersökta grupperna under undersökningsperioden. Undantaget är flickorna i årskurs 5 där andelen med övervikt/fetma sjönk. Vid tidigare mätningar på dessa skolor har barnen haft internationellt sett höga värden och det har de alltså alltjämt i årskurs 2 och bland flickor i årskurs 5. En trolig förklaring till den sjunkande fysiska aktiviteten hos pojkar i årskurs 5 är enligt forskargruppen tillgången till smarta mobiler.

Absorberade av smartphones

– Vi sökte något som påverkat aktivitetsnivån efter 2006-2008 i årskurs 5 men inte i årskurs 2 och som påverkat pojkar mer än flickor. Vid strukturerade observationer 2013 noterades elevernas rastaktiviteter. Samtliga pojkar i årskurs 5 i studien hade 2013 fått tillgång till smartphones och under rasterna i skolan var det främst pojkarna som var absorberade av dem, säger Anders Raustorp.

Läs artikeln i Acta Paediatrica

För mer information, kontakta Anders Raustorp, docent i fysioterapi vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet:
Telefon: 0708-118706, e-post: anders.raustorp@gu.se

Fakta: Den av 14 forskare från bland annat USA, Australien, Canada, Frankrike samt Sverige angivna stegrekommendationen rekommenderar 12000 steg/dag för flickor, 15000 steg/dag för pojkar. Det motsvarar 60 minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet för både flickor och pojkar i årskurs 5. I undersökningen sjönk andelen barn som uppnådde rekommendationen under de 13 åren, från 71 till 61 procent bland flickorna och från 76 till 20 procent bland pojkarna.