Bild
En person skriver på en dator
Foto: Pixabay Free Images
Länkstig

Så skrivs vetenskap - doktorandkurs nu öppen för anmälan

Publicerad

Nu är anmälan öppen till doktorandkursen "Att skriva vetenskap" (NGEO310 ). Kursen ges under vårterminen 2023 och förbereder doktorander inför processen med vetenskaplig peer review.

Kursen ges med start 9 januari 2023 vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, och pågår till och med 30 juni 2023.

Under handledning kommer du som kursdeltagare att skriva ett vetenskapligt manuskript som är baserat på dina egna ursprungliga resultat. Du kommer också att löpande arbeta med peer review, kritisk granskning av och kommentarer på andra deltagares manuskript. Undervisningsspråket är engelska.

Som sökande rekommenderas du ha ditt eget manuskript färdigt att börja arbeta med. Rekommendationen är också att de flesta data- och statistiska analyserna är slutförda.

Kursen är öppen för anmälan till och med 4 december 2022.

Läs mer om kursen och sök den via kurskatalogen för forskarutbildning - FUBAS

Varmt välkommen med din ansökan!