Bild
Kursdeltagare lyssnar på föreläsning om vattenbruk.
Foto: Susan Gotensparre
Länkstig

Skapar förutsättning för växande vattenbruksnäring

Kompetenshöjande kurs med fokus på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor lockade femton deltagare från både myndigheter och kommuner. Kursen arrangerades 28-30 mars av vattenbruksexperter från Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

- I dialog med Länsstyrelser och kommuner har vi förstått att många handläggare, som arbetar med vattenbruksärenden, vill lära sig mer om miljö och vattenbruk för att hantera tillståndsgivningen på ett optimalt sätt, sade Veronica Andrén, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Nya kunskaper ger bättre förståelse

När handläggare, som ansvarar för vattenbruksfrågor inom myndigheter och kommuner får möjlighet att uppdatera sina kunskaper, utbyta erfarenheter med varandra och diskutera aktuella frågor, får de också bättre förutsättningar för att både förstå och kunna ställa rätt krav på näringen.

-Det händer ju väldigt mycket inom vattenbruket och vi behöver dels hålla oss uppdaterade, dels få mer kunskap om vilken miljöpåverkan och miljönytta olika typer av vattenbruk har. Det är viktigt att ha med sig detta för att få rätt vattenbruk på rätt plats. Och det var även värdefullt att nätverka med de andra kursdeltagarna kring detta, sade Hanna Sallén Lennerthson, marinbiolog vid Länsstyrelsen i Halland.

-Rätt myndighetsbeslut ökar potentialen för en hållbar produktion av livsmedel från vattenbruk, inflikade Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (Swemarc) vid Göteborgs universitet.

Ett uppskattat kursupplägg

En viktig utgångspunkt i kursen var föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med fokus på bland annat olika odlingstekniker och beräkningsmodeller för miljöpåverkan, samt lagstiftning och miljötillsyn.

-Jag tyckte att kursen täckte många intressanta delar av vattenbrukets potential och utmaningar. Juridikpassen uppskattade jag speciellt, då de redde ut en del frågetecken. Det var också spännande att få en inblick i hur spridningsmodelleringar görs och vilka användningsområden som finns, sade Maria Hedgärde, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Västra Götaland.


-Våra kursdeltagare uppskattade kursupplägget med både teknik, miljönyttor och miljöpåverkan. I samband med att kursdeltagarna anmälde sig fick vi veta att de var specifikt intresserade av juridik och algodling. Och vi anpassade kursen efter deras önskemål, sade Veronica Andrén.

Stort intresse för algodlingar

Men kursarrangörerna insåg också – under kursens gång – att deltagarna ville ha ytterligare fokus på alger. Detta då det just nu är många företag som ansöker om att starta algodlingar i Västra Götaland.

-På kursen var det flera kursdeltagare, som arbetar med just algodlingstillstånd. Det verkar vara lite hippt nu att starta algodlingar, fortsatte Veronica Andrén.

-Det var flera av deltagarna som var intresserade av att få veta mer om hur en algodling påverkar den omgivande miljön. När handläggare får in förfrågningar från personer, som vill odla alger, behöver de ta ställning till algernas miljöpåverkan, sade Anna Norman Haldén, koordinator vid SLU Aquaculture.

-Men alger har egentligen inte så mycket negativ miljöpåverkan, förutom att algodlingarna kan ta upp stora areal i vattnet och skugga botten under odlingarna. Annars är algodling väldigt mycket en win-win situation i och med att de tar upp lösta närsalter från det omgivande havet, sade Snuttan Sundell.


I och med den positiva responsen på kursen har arrangörerna redan börjat fundera kring framtida kompetenshöjande kurser.

- Vi får nog helt enkelt ordna en kurs med fokus på det extraktiva vattenbruket, där blötdjur och alger ingår. Och rikta kursen mot både näring och myndigheter, då en av våra målsättningar med våra kurser också är att få dessa två målgrupper att mötas, sade Snuttan Sundell.

Mer information

Läs mer om projektet Akvakompetens och fortbildningskursen: https://www.nkfv.se/utbildningar/akvakompetens-2-0