Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Seminarium med John Dawson

Publicerad

Under veckan har Centre for Retailing haft besök av Professor Emeritus John Dawson. I samband med besöket höll han ett seminarium med rubriken ”What are some gaps in retail research and how might they be addressed?”.

Professor Dawson inledde seminariet med ett antal aspekter som särskilt karaktäriserar detaljhandel som forskningsområde. Exempel är handelns nätverkskaraktär, att handeln i stor utsträckning påverkar och påverkas av samhällsförändringar, förekomsten av väldigt stora företag och stor variation av affärsmodeller, även inom enskilda sektorer.

Enligt Dawson har en stor del av detaljhandelsforskningen hittills präglats av ett konsumentbeteendeperspektiv. Han anser att även om inte det är oviktigt, så är det många andra perspektiv som bör få betydligt större utrymme, som sociala perspektiv, lednings- och historiska perspektiv. Som komplement till den traditionella betoningen på ekonomiska aspekter och teorier förespråkade han ett större inslag av teorier och perspektiv från sociologi, t.ex. struktureringsteori, sociala nätverksteorier och aktör-nätverksteori.

Några av de forskningsbehov som han diskuterade var handelsformatens utveckling och förändring, detaljhandelns nätverksstrukturer, och handelns interaktion med övriga samhället. Han delade också med sig av konkreta projekt utifrån dessa områden, särskilt knutna till hans specialområde internationell detaljhandel. Vid seminariet diskuterades och jämfördes handelns situation och utveckling internationellt. Avslutningsvis konstaterade Professor Dawson att det fortsatt finns ett mycket stort forskningsbehov kring handeln och dess utveckling.

John Dawsons nästa besök på Centre for Retailing sker i början av våren, då han bland annat kommer att hålla ett publiceringsseminarium.